Στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στην Αγυιά, έχει αναρτηθεί η ονομαστική κατάσταση επιλέξιμων αιτήσεων του προγράμματος Αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων περιόδου 2012 – 2013.

Οι διαφωνούντες με τα στοιχεία της κατάστασης μπορούν να υποβάλλουν ένσταση για διόρθωση των στοιχείων της, εντός 10 ημερών από την ανάρτησή της, προσκομίζοντας οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο κρίνουν απαραίτητο, για την υποστήριξη της ένστασης.