Μία ακόμα δράση για τους υγρότοπους της πανέμορφης περιοχής του Μιραμβέλλου, διοργανώνει η Οικολογική Κίνηση Μιραμβέλλου και το WWF Ελλάς, την Κυριακή 1η Ιουλίου στις 11.00 π.μ. .

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι, η προστασία και η ανάδειξη του υγρότοπου στην εκβολή ρύακα Καλού Ποταμού του Δήμου Αγίου Νικολάου. Η δράση γίνεται με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλού Χωριού και της Δ.Α.Ε. Αγίου Νικολάου.

Θα πραγματοποιηθεί συμβολική οριοθέτηση της αμμοθινικής ζώνης που συνορεύει με τον υγρότοπο με σκοπό την άμεση προστασία του Κρίνου της Θάλασσας (Pancratium maritimum).

Το Κρινάκι της Θάλασσας είναι ένα βολβώφυτο χαρακτηριστικό της αμμοθινικής παράκτιας ζώνης του οποίου οι περιοχές εμφάνισης μειώνονται εξαιτίας της ανεξέλεγκτης τουριστικής ανάπτυξης.

Παράλληλα με την οριοθέτηση οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις αξίες των νησιωτικών υγρότοπων και ειδικότερα των υγρότοπων του Αγίου Νικολάου.

Η εκδήλωση αποτελεί απόδειξη του ενδιαφέροντος των ενεργών πολιτών του Δήμου Αγίου Νικολάου για τον τόπο τους και ελπίζουμε να βρει μιμητές και σε άλλες περιοχές της Κρήτης.

Περισσότερες πληροφορίες: Μαρία Νοΐδου, συντονίστρια εθελοντικών δράσεων στην Κρήτη, WWF Ελλάς, τηλ: 2810 328019,[email protected]