Ανακοινώθηκαν από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων οι ημερομηνίες των μεταγραφών της νέας αγωνιστικής περιόδου 2012-2013.

Αναλυτικά το έγγραφο που απεστάλη στα σωματεία της δυνάμεως της Ε.Π.Σ.Χ.:

"ΠΡΟΣ
                                              ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΜΑΣ
 
        Κύριε Πρόεδρε,
  Σας κοινοποιούμε τις ημερομηνίες μετεγγραφών των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών που ισχύουν για την νέα ποδοσφαιρική περίοδο 2012 -2013 . Για οποιαδήποτε διαφοροποίηση θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα.
-         Πρώτη εγγραφή ποδοσφαιριστή από 1-9-2012 έως 31-12-2012 και από 1-2-2013 έως 15-5-2013.
-         Υποσχετική ποδοσφαιριστή από 1-7-2012 έως 31-7-2012. Έως και οκτώ [8] ποδοσφαιριστές, με δυνατότητα να αποκτηθούν έως και τρεις [3] από το ίδιο σωματείο. Όριο ηλικίας έως εικοσιέννα [21] ετών.
-         Αποδέσμευση ποδοσφαιριστή από 1-7-2012 έως 31-7-2012.
-         Μετεγγραφή ποδοσφαιριστή από 1-7-2012 έως 31-8-2012 , επίσης κάθε σωματείο δύναται να αποκτά με μετεγγραφή από 1-1-2013 ως 31-1-2013 μέχρι δύο [2] ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές.
-         Επανεγγραφή ποδοσφαιριστή από 1-9-2012 έως 30-9-2012 και 1-1-2013 έως 31-1-2013.
-         Μετεγγραφή λόγω 200 χλμ από 1-10-2012 έως 31-10-2012 και υποβάλλεται στην Επιτροπή Ιδιότητας Μετεγγραφών της Ε.Π.Ο. πάντοτε από τον ποδοσφαιριστή. Σε περίπτωση επανεγκατάστασης των ποδοσφαιριστών αυτών στην περιφέρεια της Ε.Π.Σ. Χανίων υποχρεούνται αυτοί ή αυτός που έχει τη  γονική μέριμνα [ για τους ανήλικους , διαφορετικά οι ίδιοι] να ζητήσουν την επανένταξή τους στη δύναμη του σωματείου από το οποίο προσωρινά μετακινήθηκαν στο χρονικό διάστημα από 1/7 έως 31/7 αλλά και από 1/8 έως 31/8 με αίτησή τους προς την Ε.Ι.Μ./Ε.Π.Ο, [Λόγοι μετακίνησης με 200 χλμ είναι μετεγγραφής σε ΑΕΙ , ΤΕΙ , διορισμός ή μετάθεσης σε υπαλληλική θέση του δημοσίου ή αποδεδειγμένης εργασίας για χρονικό διάστημα έξι [6] μηνών το οποίο αποδεικνύεται με την κατάθεση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου υγείας με τα στοιχεία της νέας μόνιμης κατοικίας.
-         Ομαδική αποδέσμευση ποδοσφαιριστών [ δυναμικό ποδοσφαιριστών άνω των 140] από 1-7-2012 έως 31-7-2012 και 1-9-2012 ως 30-9-2012 και τέλος από 1-1-2013 έως 31-1-2013 με αίτηση στην Επιτροπή Ιδιότητας Μετεγγραφών της Ε.Π.Ο. και με κατάθεση του σχετικού παραβόλου.
-         Δυναμικό σωματείων έως εκατό ογδόντα [180] ποδοσφαιριστών.
-         Κάθε σωματείο μπορεί να διατηρεί στη δύναμή του αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές κάτω των 18 ετών χωρίς περιορισμό , αλλά μόνο πέντε [5] άνω των 18 ετών. Οι ομογενείς ποδοσφαιριστές και οι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης δεν λογίζονται ως αλλοδαποί. Οι αλλοδαποί [ κοινοτικοί και μη] , που πραγματοποιούν πρώτη εγγραφή σε ερασιτεχνικό σωματείο, πρέπει απαραιτήτως να υποβάλλουν, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, βεβαίωση της Ομοσπονδίας, της χώρας τους ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της.
-         Είναι δυνατή η έκδοση ατομικού δελτίου ιδιότητας ορισμένου χρόνου. Το επιθυμητό χρονικό διάστημα αναγράφεται στην αίτηση μεταβολών του ποδοσφαιριστή και αφορά από μία [1] έως και τρεις [3] ολόκληρες αγωνιστικές περιόδους. Σε κάθε περίπτωση η λήξη ισχύος του δελτίου είναι η 30η Ιουνίου κάθε έτους .
-         Κάθε ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής δύναται να εγγραφεί ή μετεγγραφεί σε ερασιτεχνικό σωματείο μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια κάθε αγωνιστικής περιόδους.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ ΓΕΩΡ.                                       ΑΚΑΣΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔ."

Τα όρια ηλικίας

Παράλληλα η Ε.Π.Σ. Χανίων ανακοίνωσε και τα όρια ηλικίας σε κάθε κατηγορία:


"ΠΡΟΣ
                                                ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΜΑΣ
 
 
          Κύριε Πρόεδρε,
  Για τον καλύτερο προγραμματισμό, της ποδοσφαιρικής περιόδου 2012-2013 , σας γνωστοποιούμε ότι:
1.     Στην Α’ κατηγορία τοπικού , είστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιείτε τρεις [3] ποδοσφαιριστές γεννηθέντες μετά την 1-1-1992.
2.     Στη Β’ και Γ’ κατηγορία τοπικού, ομοίως δύο [2] ποδοσφαιριστές γεννηθέντες μετά την 1-1-1992.
3.     Στην κατηγορία Παίδων , δικαίωμα να αγωνίζονται, έχουν οι γεννηθέντες τα έτη από 1996 έως και 1999.
4.     Στην κατηγορία Προπαίδων , οι γεννηθέντες τα έτη 2000- 2001.
5.     Στην κατηγορία Τζούνιορ, οι γεννηθέντες τα έτη 2002-2003. Ειδικά για την κατηγορία αυτή, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. της 18-4-2012 και 12-5-2012, δύναται να συμμετέχουν προαιρετικά από ένα [1] έως και τρία [3] κορίτσια αντίστοιχης ηλικίας.
6.     Στην κατηγορία Προτζούνιορ, οι γεννηθέντες τα έτη 2004-2005.
  
                            Με αθλητικούς χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ ΓΕΩΡ.                                              ΑΚΑΣΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔ."
Λευτέρης Αντωνακάκης