Η επιστημονική οργάνωση TEAM (Tephritid Workers of Europe Africa and the Middle East) οργανώνει το 2ο επιστημονικό της (2nd International TEAM meeting) συνέδριο από τις 3 – 6 Ιουλίου 2012 στην Ορθόδοξη Ακαδημία στο Κολυμπάρι της Κρήτης. Στο συνέδριο συμμετάσχουν περισσότεροι από 130 διεθνούς εμβέλειας επιστήμονες από περισσότερες από 40 χώρες της Ευρώπης, Αφρικής και Μέσης Ανατολής.

Τα θέματα με τα οποία ασχολείται η επιστημονική ομάδα TEAM όπως και τα σχετικά συνέδρια αφορούν στις μύγες των φρούτων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο δάκος της ελιάς, η μύγα της Μεσογείου και η ραγολέτιδα της κερασιάς που ως γνωστών προκαλούν τεράστιες ζημιές στην παραγωγή φρούτων και την ελαιοκαλλιέργεια της χώρας μας αλλά και σε πολλές άλλες γειτονικές και μη χώρες.

Επιπλέον, ένα από τα θέματα που θα απασχολήσουν το «2nd International TEAM meeting» είναι οι βιολογικές εισβολές ξενικών ειδών μυγών των φρούτων που μπορεί να προξενήσουν σημαντικά προβλήματα μελλοντικά στη γεωργική παραγωγή της Ελλάδας και της Κρήτης ειδικότερα.

Οι βιολογικές εισβολές ως αποτέλεσμα κλιματικών αλλαγών και της αυξανόμενης μετακίνησης επιβατών σε μεγάλες αποστάσεις απειλούν κυρίως τη γεωργική παραγωγή, αλλά παράλληλα τη δημόσια υγεία και τη βιοποικιλότητα.

Οι βιολογικές εισβολές ειδών μυγών των φρούτων επηρεάζουν σημαντικά τη διακίνηση και εμπορία νωπών φρούτων και λαχανικών και αποτελούν το αντικείμενο μελέτης πολλών διεθνών οργανισμών όπως ο FAO και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (International Atomic Energy Agency).

Τα συμπεράσματα του 2nd International TEAM Meeting θα συμβάλλουν στη ανάπτυξη στρατηγικών και μεθόδων αντιμετώπισης των παραπάνω εντόμων, στην αντιμετώπιση της επέκτασης της γεωγραφική τους κατανομής και στην αναθεώρηση της νομοθεσίας που ασχολείται με τα έντομα «εισβολείς».

Η οργάνωση του 2nd International TEAM Meeting υποστηρίζεται από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την Aποκεντρωμένη Περιφέρεια Κρήτης.