Στα 6.802 εκατ. ευρώ ανήλθαν το πρώτο πεντάμηνο του 2012 οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών.

Στο τετράμηνο το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου ανερχόταν στα 6.278 εκατ. ευρώ.

Μεγαλύτεροι οφειλέτες παραμένουν οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης με ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους 2,92 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,18 δισ. προέρχονται από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων.

Ακολουθούν τα νοσοκομεία με οφειλές 1,98 δισ. ευρώ, τα υπουργεία και φορείς με οφειλές 837 εκατ. ευρώ, η τοπική αυτοδιοίκηση με οφειλές ύψους 781 εκατ. ευρώ και τα λοιπά νομικά πρόσωπα με οφειλές 281 εκατ. ευρώ.