Όπως ανακοινώνει τους δημότες του με σχετική ανακοίνωση ο Δήμος Σητείας 
 στα πλαίσια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 20124/08.06.2012 (ΦΕΚ 1828/08.06.2012 τεύχος Β’) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, ρυθμίζονται οι οφειλές προς τους Δήμους οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες την 29η-2-2012.

Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ με απαλλαγή του 100% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα εσόδων του Δήμου Σητείας τηλ.: (28433 40532) και (28433 40522) , στη Δημ. Ενότητα Ιτάνου (τηλ. 28433 40803) και στη Δημ. Ενότητα Λεύκης (τηλ. 28433 40002).

Όπως αναφέρεται στην  σχετική ανακοίνωση του Δήμου Σητείας  "Παρακαλούνται οι οφειλέτες του Δήμου να προβούν στην παραπάνω ευνοϊκή ρύθμιση, σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος θα προβεί σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης και οι οφειλές θα αποσταλούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τις νόμιμες κυρώσεις οφειλετών για χρέη προς το Δημόσιο."