Ανάσα έδωσαν τρεις αποφάσεις  του Ειρηνοδικείου Χανίων σε τρεις συμπολίτες μας που είχαν καταφύγει στη Δικαιοσύνη για τη ρύθμιση των οφειλών τους καθώς αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις απέναντι στις τράπεζες.

Στις δύο από τις τρεις περιπτώσεις με τη δικαστική απόφαση "σώθηκαν" από την εκποίηση οι κύριες κατοικίες από τις οικογένειες των δανειοληπτών ενώ με την τρίτη απόφαση έγινε δεκτό το αίτημα δανειολήπτριας και πέτυχε ευνοϊκό προτεινόμενο συμβιβασμό για τη ρύθμιση των χρεών της.

Συγκεκριμένα οπως αναφέρει ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτηςεπί της ανακοινώσεως η ΄Ενωση αναφέρει:

Α)Με την υπαρ. 108/2012 απόφαση του το Ειρηνοδικείο Χανίων, δικαιώθηκε οικογένεια δανειοληπτών, με σοβαρότατα προβλήματα υγείας, αμφοτέρων των συζύγων, οι οποίοι απαλλάχθηκαν μερικώς από τα χρέη τους, διέσωσαν ¨όμως από την εκποίηση την μοναδική κύρια κατοικία τους, αλλά και είδαν ουσιαστική ρύθμιση του χρέους τους , δίνοντας τους ελπίδα για την δύσκολη ζωή τους..

Β)Με την υπαρ.143/2012 απόφασή του, το Ειρηνοδικείο Χανίων, ρύθμισε τα χρέη του δανειολήπτη , ο οποίος είναι 'εγαμος,πολύτεκνος με δύο άνεργα τέκνα που τον επιβαρύνουν, η σύζυγος του εργάζεται ,αλλά έχει μειωμένο εισόδημα λόγω προβλημάτων υγείας .Το συνολικό του χρέος σε τέσσερις τράπεζες ανέρχεται στο ποσό των 95.239,39 Ευρώ,.Τα περιουσιακά του στοιχεία είναι μία κατοικία επιφανείας 72. τ.μ στην πόλη των Χανίων, όπου ζητήθηκε η εξαίρεση της από εκποίηση .Το Ειρηνοδικείο αποφάσισε να κάνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του σε 500 Ευρώ/μήνα αφού ο ίδιος είχε προτείνει 470 Ευρώ/μήνα το οποίο θα διατεθεί αναλογικά ,επί μία τετραετία σε τέσσερις τράπεζες, με αρκετά τραπεζικά προϊόντα (πιστωτικές κάρτες- καταναλωτικά δάνεια) διέσωσε από την εκποίηση την κύρια κατοικία του , κλήθηκε δε επί μια δεκαετία (120) μήνες, να καταβάλει την μηνιαία δόση που του όρισε το Ειρηνοδικείο σύμφωνα με τα δικά του οικονομικά δεδομένα,έπειτα από (περίοδο χάριτος).τεσσάρων χρόνων.

Γ)πέτυχε δηλ. να επέλθει ο προτεινόμενος συμβιβασμός, που ζητούσε για την ρύθμιση του χρέους της, καθώς η δανειολήπτρια είχε πετύχει την συναίνεση στις προτάσεις- αντιπροτάσεις των τριών εκ των τεσσάρων πιστωτριών ,οι απαιτήσεις των οποίων ανέρχονται σε 65% του συνολικού ποσού των απαιτήσεων του χρέους της,,επικύρωσε το συμβιβασμό στο τροποποιημένο σχέδιο διευθέτησης οφειλών και με τις τέσσερις Τράπεζες και έτσι ανακάλεσε την αίτηση ρύθμισης του άρθρου 4 παρ.1 του ν.3869/2010 που υπέβαλλε , χωρίς να υποχρεωθεί να εισέλθει στο τέταρτο βήμα της διαδικασίας του Ν.3869/2010.

''Κούρεψαν'' δάνεια δύο υπερχρεωμένων νοικοκυριών από το Ηράκλειο

Εν τω μεταξύ δύο ακόμη υποθέσεις δικαίωσης υπερχρεωμένων νοικοκυριών ήρθα στο φως της δημοσιότητας μετά από αντίστοιχες αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου.

Το ποσοστό στο κούρεμα των χρεών στην μια περίπτωση έφτασε το 70%, γεγονός που αποδεικνύει τον ευεργετικό χαρακτήρα του νόμου Κατσέλη, αλλά και την καλή δουλειά που γίνεται από το νομικό τμήμα της Ένωσης Καταναλωτών.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε αναφέρονται αναλυτικά και οι δύο περιπτώσεις:

"Οι υπερχρεωμένες οικογένειες κατέφυγαν στο νομικό μας τμήμα λόγω αδυναμίας ανταπόκρισης στις δανειακές υποχρεώσεις τους μετά την δραματική μείωση των εισοδημάτων του εξαιτίας της ανεργίας και της κρίσης.

Βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού εξέδωσε η Ένωση μας και άμεσα η νομική μας υπηρεσία προέβη στις απαραίτητες δικαστικές ενέργειες. Οι αποφάσεις του δικαστηρίου ήταν ευεργετικές για τις οικογένειες κάνοντας δεκτές τις προτάσεις του νομικού μας τμήματος. Η παρουσίαση των περιπτώσεων έχει ως εξής:
Περίπτωση πρώτη

Προφίλ αιτούντος: έγγαμος, άνεργος από τις αρχές του 2010, με σύζυγο άνεργη χωρίς τέκνα. Μοναδικό περιουσιακό στοιχείο το ποσοστό 1/6 εξ αδιαιρέτου μιας ισόγειας κατοικίας στην Αθήνα εμβαδού 75 τ.μ.
Τραπεζικές Απαιτήσεις

Σύνολο οφειλών 37.230,26 €

1. Ποσό 22.855,63 € προς την MARFIN EGNATIA BANK δυνάμει σύμβασης χορήγησης καταναλωτικού δανείου.

2. Ποσό 7.019,20 € προς την ALPHA BANK δυνάμει σύμβασης χορήγησης καταναλωτικού δανείου.

3. Ποσό 350 € προς την ALPHA BANK δυνάμει σύμβασης χορήγησης καταναλωτικού δανείου.

4. Ποσό 5.030,23 € προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ δυνάμει σύμβασης χορήγησης καταναλωτικού δανείου.

5. Ποσό 1.975,20 € προς την TBank δυνάμει σύμβασης καταναλωτικού δανείου

ΑΠΟΦΑΣΗ

Επί 4ετία, που θα αρχίσει από την κοινοποίηση στον αιτούντα της απόφασης, μηνιαία καταβολή του ποσού των 200 ευρώ άτοκα συμμέτρως κατανεμημένο προς τους πιστωτές του.

Για τη διάσωση της ισόγειας κατοικίας, την εξαίρεση της οποίας αιτήθηκε ο οφειλέτης, χωρίς να αποτελεί την κύρια κατοικία του, το Δικαστήριο εκτίμησε την εμπορική της αξία στα 45.000 ευρώ και επομένως στα 7.500 ευρώ, αναφορικά με το ποσοστό του 1/6 εξ αδιαιρέτου που του αναλογούσε, και όρισε την καταβολή μηνιαίων δόσεων ύψους 53,12 ευρώ για 120 δόσεις, ήτοι 10 χρόνια, που αντιστοιχούν στο 85% της εμπορικής της αξίας (7.500 x 85% = 6.375 ευρώ).

Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα ξεκινήσει τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση της απόφασης, και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό στεγαστικού δανείου, με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Συνολικό ποσό καταβολών: 15.975 ευρώ

Συνολικό ποσό κουρέματος: 21.255 ήτοι το 43% του αρχικού χρέους.

Συνολικό ποσό υποχρέωσης για την επόμενη 10ετία: 15.975 Ευρώ.

Περίπτωση δεύτερη

Προφίλ αιτούντος: άγαμος 38 ετών οδηγός ταξί, χωρίς περιουσιακά στοιχεία.

Σύνολο οφειλών 30.408,43 ευρώ

Ποσό 1.438,79 € προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ δυνάμει σύμβασης χορήγησης πιστωτικής κάρτας

Ποσό 25.803,24 € προς την EUROBANK ERGASIAS A.E δυνάμει σύμβασης πίστωσης

Ποσό 3.166,40 € προς την EUROBANK ERGASIAS A.E δυνάμει σύμβασης καταναλωτικού δανείου.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Επί 4ετία, που θα αρχίσει από την κοινοποίηση στον αιτούντα της απόφασης, μηνιαία καταβολή του ποσού των 200 ευρώ άτοκα συμμέτρως κατανεμημένο προς τους πιστωτές του.

Συνολικό ποσό καταβολών: 9.600 ευρώ

Συνολικό ποσό κουρέματος: 20.808 ήτοι το 70% του αρχικού χρέους.

Συνολικό ποσό υποχρέωσης για την επόμενη 4ετία: 9.600 Ευρώ.

Η Ένωση Καταναλωτών Ηρακλείου - Κρήτης ευχαριστεί θερμά το νομικό της τμήμα και την δικηγόρο Χρύσα Σπανάκη για την τεκμηρίωση και επιτυχή έκβαση των δύο υποθέσεων που έδωσαν οικονομική ανάσα σε δύο οικογένειες συμπολιτών μας.

Συμβουλεύει δε τους καταναλωτές οι οποίοι παρουσιάζουν ανάλογη οικονομική κατάσταση με τις περιπτώσεις που αναφέρουμε να έρθουν σε επαφή μαζί μας για πληροφορίες και συμβουλές.

Γραφεία ΕΝΚΗ Κρήτης: Ανωπόλεως 29 (πλατεία Ελευθερίας, πάροδος οδού Πεδιάδος), Τηλέφωνα: 2810.240450 & 6949 627139, 6982 502713"