Από το τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, σύμφωνα με το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων που εξέδωσε το ΠΚΠΦ & ΠΕ Ηρακλείου, ανακοινώνονται τα εξής όσον αφορά εχθρούς – ασθένειες του Αμπελιού-Ελιάς:

Α) ΑΜΠΕΛΙ

• Για την Ευδεμίδα

Στις πρώιμες και στις ενδιάμεσες περιοχές η τρίτη πτήση ξεκίνησε.
Οι προσβολές αυτής της γενιάς μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές από σήψεις.
Συνιστάται καταπολέμηση στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:
Πρώιμες περιοχές:
_ Επιτραπέζια: 5 - 7 Ιουλίου.
_ Σουλτανίνες – Οινάμπελα: 8 - 10 Ιουλίου.
Ενδιάμεσες περιοχές:
_ Επιτραπέζια: 7 - 9 Ιουλίου.
_ Σουλτανίνες – Οινάμπελα: 9 - 11 Ιουλίου.
Ψεκασμός ή σκόνισμα. Το φάρμακο να καλύπτει όλα τα σταφύλια. Να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι αναμονής μεταξύ ψεκασμού και συγκομιδής.

• Για το Τζιτζικάκι

Σε αμπέλια που παρατηρούνται προσβολές να γίνει συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.

• Για το Ψευδόκοκκο

Στο δίκτυο παγίδευσης η πτήση των αρσενικών παρουσιάζεται αυξημένη, διαπιστώνεται δραστηριότητα του εντόμου με ωοσωρούς και εκκολάψεις κάτω από το ρυτίδωμα και παρατηρείται μετακίνηση και εγκατάσταση νυμφών προς το φύλλωμα και τα σταφύλια.
Σε επιτραπέζια σταφύλια πρώιμων και ενδιάμεσων περιοχών με ιστορικό προσβολών ή με εμφάνιση συμπτωμάτων (έντονη παρουσία μυρμηγκιών, κόλλα) να γίνει συνδυασμένη αντιμετώπιση με την ευδεμίδα.
Ψεκασμός στο φύλλωμα και στα σταφύλια. Διαβροχή μέχρι απορροής στους κορμούς και στους βραχίονες.
Μετά το «κλείσιμο», η καταπολέμηση του εντόμου στο εσωτερικό των σταφυλιών είναι πολύ δύσκολη.
• Για το Ωϊδιο ή Χολέρα

Τα σταφύλια είναι ευαίσθητα μέχρι το γυάλισμα. Οι άξονες και οι μίσχοι προσβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και υποβαθμίζουν τα επιτραπέζια σταφύλια. Να συνεχιστεί η προστασία.

Β) ΕΛΙΑ

• Για το Λεκάνιο

Προσβάλει βλαστούς και φύλλα της ελιάς. Είναι κοκκοειδές (ψώρα) που ευνοείται από υψηλή σχετική υγρασία, συνήθως όταν το φύλλωμα είναι πυκνό. Σε περιοχές ιδιαίτερα υγρές το καλοκαίρι ή σε ελαιώνες
ποτιστικούς και ακλάδευτους μπορεί να προκαλέσει έντονες προσβολές που διαπιστώνονται ως μαύρισμα στα φύλλα (καπνιά) λόγω της ανάπτυξης μυκήτων πάνω στα μελιτώματα του.
Στις μεσοπρώιμες και στις όψιμες περιοχές ολοκληρώνονται οι εκκολάψεις των μητρικών λεκανίων. Σε δέντρα που παρατηρούνται σοβαρές προσβολές συνιστάται καταπολέμηση:
− Μεσοπρώιμες περιοχές : 7 - 10 Ιουλίου.
− Όψιμες περιοχές : 12 -15 Ιουλίου.
Το λεκάνιο έχει αρκετά παράσιτα και αρπακτικά που συνήθως κρατούν τον πληθυσμό του σε χαμηλά επίπεδα. Συστήνεται να χρησιμοποιηθούν εντομοκτόνα χαμηλής τοξικότητας (fenoxycarb, παραφινικά λάδια) για την προστασία των ωφέλιμων αυτών εντόμων. Οι προσβολές περιορίζονται με κατάλληλο κλάδεμα ώστε το εσωτερικό των δέντρων να λιάζεται και να αερίζεται και με την αποφυγή υπερβολικών ποτισμάτων και αζωτούχων λιπάνσεων.

• Για τη Πολλίνια

Σε ελαιώνες των όψιμων περιοχών, όπου διαπιστώνονται σοβαρές προσβολές, να γίνει καταπολέμηση στην ίδια ημερομηνία με το λεκάνιο ή αν συνυπάρχουν και τα δύο κοκκοειδή να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση.
Υπενθυμίζεται ότι δέντρα που πρόκειται να ψεκαστούν με παραφινικό λάδι πρέπει να είναι ποτισμένα μια εβδομάδα πριν τον ψεκασμό και η θερμοκρασία δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 32οC.

• Για τα Ακάρεα

Να γίνει άμεση καταπολέμηση σε όλες τις περιοχές για την προστασία της τρυφερής βλάστησης των νεαρών δέντρων και των φυτωρίων στα οποία παρατηρούνται συμπτώματα προσβολής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών και των ασθενειών του αμπελιού και της ελιάς πρέπει
να γίνονται με επιλογή των κατάλληλων φαρμάκων σύμφωνα με τις λίστες των εγκεκριμένων
δραστικών.