Την Πέμπτη και ώρα 10.00 το πρωί, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Απόστολος Βουλγαράκης, η Δ/ντρια Δ/νσης Τεχνικών Έργων κ. Δοξάκη, οι ανάδοχοι και οι επιβλέποντες του έργου «Ανακαίνιση – αλλαγή χρήσης του ΜΥΣ Αγιάς», θα βρεθούν στο σημείο απ’ όπου θα ξεκινήσουν οι εργασίες εκτέλεσης του εν λόγω έργου.

Η σύμβαση για το προαναφερόμενο έργο είχε υπογραφεί στις 27-6-2012. Πρόκειται για την ανακαίνιση του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού της Αγιάς, ο οποίος λειτουργεί από το έτος 1929 και παραχωρήθηκε από τη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. με σκοπό να λειτουργήσει ως χώρος εκθεσιακός – εκπαιδευτικός για το κοινό.

Για το λόγο αυτό, η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., πέρα της παραχώρησης, επιχορηγεί τις εργασίες ανακαίνισης με το ποσό των 400.000 € στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης που υπέγραψε με την Περιφέρεια Κρήτης.