Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέχρι 30.11.2012 (μέχρι 42 ημερομίσθια ανά άτομο), συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων, Παγιδοθετών Υ.Ε., σε ελαιοκομικές περιοχές της Π.Ε. Χανίων, για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά στην ακόλουθη διεύθυνση: Αγυιά, Τ.Κ.73103, Χανιά, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π. Ε. Χανίων (τηλ. επικοινωνίας: 2821-3-46570, 2821-3-46601, 2821-3-46543).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 11 έως και 16 Ιουλίου 2012.

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π. Ε. Χανίων (Ταχ. Δ/νση: Αγυιά, Τ.Κ.73103, Χανιά), στο κατάστημα του Δήμου Χανίων, όπου έχει έδρα η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π. Ε. Χανίων, στους υπόλοιπους Δήμους και Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κρήτης (www.crete.gov.gr).