Η ραγδαία μείωση της ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος, η αύξηση του μεριδίου των Ανανεώσιμων Πηγών, η μείωση των εισαγωγών και η αύξηση των εξαγωγών είναι τα βασικά δεδομένα που χαρακτηρίζουν τα τελευταία χρόνια (τα χρόνια της κρίσης) την αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος.

Σύμφωνα με την ανάλυση που περιλαμβάνεται σε έκθεση για τον τομέα, η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζει πτωτικές τάσεις μακροχρόνια ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, υποχωρώντας σε 20.201 GWh στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαϊου 2012 έναντι 22.437 GWh στην αντίστοιχη περίοδο του 2008, σημειώνοντας πτώση κατά 10%.

Παράλληλα αλλάζουν και τα χαρακτηριστικά της διάρθρωσης της καθαρής παραγωγής και του ισοζυγίου εισαγωγών – εξαγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά το ίδιο διάστημα, που έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

· αύξηση του μεριδίου που καταλαμβάνει η παραγωγή από ΑΠΕ στο 6,5% του συνόλου, έναντι του 3% που ήταν στο αντίστοιχο πεντάμηνο του 2008

· οριακή μείωση του μεριδίου συμμετοχής της λιγνιτικής παραγωγής στο σύνολο της καθαρής παραγωγής ΗΕ από 56% στο πεντάμηνο 2008 σο 55% κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2012

· αύξηση της παραγωγής από φυσικό αέριο από 28,7% το 2008 σε 31,2% στο πρώτο πεντάμηνο του 2012

· σημαντική πτώση των εισαγωγών ΗΕ κατά 24,3% μεταξύ των πρώτων πενταμήνων των ετών 2008 και 2012

· εντυπωσιακή αύξηση των εξαγωγών (κυρίως προς Ιταλία) κατά 115% μεταξύ 2008 και 2012.


energypress.gr