Άκρως απογοητευτικές είναι οι εκτιμήσεις της Citigroup για την χώρα μας, καθώς στη νέα 80σέλιδη έκθεση της Global Economic Outlook and Strategy report (Παγκόσμιο οικονομικό Outlook και Στρατηγική), επιμένει στην άποψη της ότι η χώρα μας έχει 50-75% πιθανότητες να βγει από την ευρωζώνη μέσα στην επόμενη τριετία.

Στο κεφάλαιο για την Ευρώπη, και ειδικά για την Ελλάδα, η Citigroup θεωρεί ότι η χώρα μας δεν θα καταφέρει να εφαρμόσει τις δεσμεύσεις που απορρέουν από το δεύτερο πακέτο στήριξης, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει το δρόμο της εξόδου.

Ακόμη όμως και χωρίς αυτήν την προοπτική, οι προοπτικές είναι δυσοίωνες, αφού εκτιμά ότι το 2012 η συρρίκνωση θα φτάσει το 7,5%, το 2013 θα φτάσει στο 10,1%, το 2014 στο 1,1%, ενώ από το 2015 θα υπάρξει ανάπτυξη της τάξεως του 4,5%.