Ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη κατέθεσε σήμερα 11 Ιουλίου, ο Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς σχετικά με τα προβλήματα υποστελέχωσης και λειτουργίας τριών βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Φαιστού. Πρόκειται για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς Ζαρού, Μοιρών και Τυμπακίου που κινδυνεύουν να υπολειτουργήσουν κατά το σχολικό έτος 2012-2013, λόγω έλλειψης προσωπικού.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

«Κύριε Υπουργέ,
Όπως προκύπτει από το υπ’αριθμ. πρωτ. 242/29-6-2012 επισυναπτόμενο έγγραφο του Προέδρου του Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης του Δήμου Φαιστού, που μας απευθύνθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και λειτουργίας σε τρείς βρεφονηπιακούς σταθμούς του παραπάνω Οργανισμού.

α) Στο βρεφονηπιακό σταθμό Ζαρού λόγω συνταξιοδότησης της νηπιαγωγού και της καθαρίστριας.
β) Στο βρεφονηπιακό σταθμό Τυμπακίου λόγω έλλειψης μαγείρισσας.
γ) Στο βρεφονηπιακό σταθμό Μοιρών εκτός της ήδη υπάρχουσας έλλειψης προσωπικού επίκειται και η άμεση συνταξιοδότηση των δύο καθαριστριών.

Δεδομένου ότι:

για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς Ζαρού και Μοιρών έχουν ήδη δημοσιευθεί οριστικοί πίνακες πρόσληψης μέρους του απαραίτητου προσωπικού για την λειτουργία τους χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία

ο εν λόγω Οργανισμός δεν μπορεί πλέον «να εγγυηθεί την ομαλή λειτουργία τους, την υγιεινή και την ασφάλεια των φιλοξενουμένων», ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

1) Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα υποστελέχωσης των εν λόγω βρεφονηπιακών σταθμών και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία τους κατά το σχολικό έτος 2012-2013
2) Ποιο το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των σχετικών ενεργειών προκειμένου να στελεχωθούν οι παραπάνω βρεφονηπιακοί σταθμοί.