Παράταση για την υποβολή του Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α., καθώς και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθάριστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες έως και 28 Σεπτεμβρίου 2012 δόθηκε με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη.