Περισσότερες από 60 περιπτώσεις ναυτικών που προσπάθησαν να λάβουν ή έχουν λάβει, με πλαστά πιστοποιητικά, σύνταξη γήρατος και βοηθήματα από το ΝΑΤ τα οποία δεν δικαιούντο, προκύπτουν, σύμφωνα με πληροφορίες, από τα πρώτα στοιχεία έρευνας του Λιμενικού Σώματος.

Τα πιστοποιητικά βεβαίωσης θαλάσσιας υπηρεσίας από πλοία με σημαία τρίτης χώρας για την παροχή σύνταξης σε ναυτικούς φέρεται να έχουν πλαστή υπογραφή και σχετική σφραγίδα διπλωματικών υπαλλήλων ελληνικών προξενείων και πρεσβειών, οι οποίοι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα δεν υπηρετούσαν ή ήταν ανύπαρκτοι ως πρόσωπα στο υπουργείο Εσωτερικών.

Σημειώνεται δε, ότι η χρήση των πλαστών πιστοποιητικών γινόταν με τη «νομότυπη» διαδικασία, αφού ο ναυτικός είχε πληρώσει, ως προς τον χρόνο αναγνώρισης θαλάσσιας υπηρεσίας σε πλοία που φέρουν σημαία Τρίτης Χώρας, τις ανάλογες εισφορές στο ΝΑΤ.

Ταυτόχρονα, διερευνάται η έκδοση πλαστών ή παραποιημένων ιατρικών βεβαιώσεων, καθώς και η υποβολή ενυπόγραφων αιτήσεων για την κατ' εξαίρεση χορήγηση εφ' άπαξ σε συνταξιούχους ΝΑΤ.

Οι ιατρικές βεβαιώσεις χρησιμοποιούνταν ως δικαιολογητικά στην υποβαλλόμενη αίτηση προς το ΝΑΤ, για την κατ' εξαίρεση χορήγηση του εφ' άπαξ (επιδόματος).

Οι ιατρικές βεβαιώσεις, καθώς και μέρος πλαστών πιστοποιητικών θαλάσσιας υπηρεσίας, βρέθηκαν σε υπάλληλο του ΝΑΤ, ο οποίος δεν ήταν αρμόδιος για την παραλαβή των αιτήσεων - δικαιολογητικών και τη διεκπεραίωσή τους.
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Κωστής Μουσουρούλης έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου, να διαλευκάνουν πλήρως και άμεσα την υπόθεση.

Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά έχει αναθέσει, με σχετική παραγγελία του, στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Λιμενικού Σώματος τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για το θέμα και η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Παράλληλα, ο Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης έχει συστήσει κλιμάκιο ειδικού ελέγχου για θέματα αρμοδιότητάς του, στο οποίο μετέχει και εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων.


in.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ