Αύριο Παρασκευή 27-7-2012 και ώρα 13.00, στην αίθουσα Καρούζου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, θα πραγματοποιηθεί μετά από πρόσκληση του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, σύσκεψη όλων των φορέων οι οποίοι είχαν ασχοληθεί με το τραπεζικό πρόβλημα καθώς και οι φορείς ίδρυσης ενδιάμεσου φορέα για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.

Σκοπός της συνάντησης αυτής είναι η περαιτέρω οργάνωση για προώθηση προτάσεων για αλλαγή των θέσεων και πρακτικών τόσο της Κυβέρνηση όσο και των Τραπεζών με στόχο την προστασία της επιχειρηματικότητας.