Εντός της ημέρας κατατίθεται από τον υπουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, το νομοσχέδιο με τις αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Μεταξύ των αλλαγών περιλαμβάνεται η παράταση της θητείας των νυν διοικήσεων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ μέχρι το τέλος του χρόνου τη στιγμή που βάσει του νόμου θα έπρεπε να παραδώσουν τη θέση τους έως τις 31 Αυγούστου.

Από την πλευρά τους, οι πρυτάνεις επισημαίνουν ότι περιμένουν την υπογραφή των προϋπολογισμών και νομοθετική ρύθμιση για την αποδέσμευση των φετινών προϋπολογισμών από την εκλογή των Συμβουλίων Διοίκησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τροπολογίες ορίζουν τα εξής:

• Τα νέα Συμβούλια Διοίκησης σε όλα τα Πανεπιστήμια και στα οκτώ ΤΕΙ θα εκλεγούν μέσα στο Φθινόπωρο. Με ευθύνη του εκάστοτε πρύτανη και του προέδρου του ΤΕΙ, όλες οι διαδικασίες εκλογών των Συμβουλίων θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις 31-12-12

• Την ευθύνη των εκλογών έχουν οι πρυτάνεις και οι πρόεδροι των ΤΕΙ. Σε περίπτωση κωλυσιεργίας, πρυτάνεις και πρόεδροι των ΤΕΙ θα παραπέμπονται για «παράβαση καθήκοντος», που σημαίνει παύση καθηκόντων. Οι Πρυτάνεις έχουν την ευθύνη για την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής

• Παρατείνεται η θητεία (θα έληγε στις 31 Αυγούστου) των Πρυτάνεων και προέδρων ΤΕΙ μέχρι και 31-12-12 και από 1-1-13 αναλαμβάνουν τα νέα Συμβούλια Διοίκησης. Οι εκλογές θα διεξαχθούν με επιστολική ψήφο ή κάλπες

• Η Σύγκλητος έχει την ευθύνη των ακαδημαϊκών θεμάτων και τα Συμβούλια Διοίκησης τα οικονομικά και διοικητικά

• Δικαίωμα υποψηφιότητας για τη θέση του Πρύτανη ή προέδρου ΤΕΙ έχουν και οι νυν διοικούντες

• Μέχρι τις 31-12-12 θα πρέπει να εκλεγούν οι κοσμήτορες και οι προϊστάμενοι των τμημάτων των ΤΕΙ με το νέο νόμο πλαίσιο

Τέλος την επόμενη εβδομάδα, ο υπουργός Παιδείας θα συγκροτήσει το νέο συμβούλιο της ΑΔΙΠ που θα προτείνει το νέο ακαδημαϊκό χάρτη. Οι συγχωνεύσεις των τμημάτων, των Πανεπιστημίων ή των ΤΕΙ σε κάθε περίπτωση θα γίνουν ύστερα από διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς.

 

skai.gr