«Σεβασμός στο περιβάλλον σημαίνει σεβασμό στον συνάνθρωπο» είναι το μήνυμα που στέλνει η Δημοτική Αρχή Γόρτυνας προς τους λουόμενους αλλά και όλους γενικά τους πολίτες που επισκέπτονται την επικράτεια του Δήμου Γόρτυνας, καλώντας τους να επιδείξουν το δέοντα σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον, κατά τη διάρκεια της διαμονής τους.

Συνάμα καλεί τους ντόπιους κατοίκους της περιοχής να διαφυλάξουν, με τη σειρά τους, το φυσικό τοπίο, δίνοντας το καλό παράδειγμα προς τους υπόλοιπους. Ωστόσο επειδή ο φόβος φυλάει τα έρμα, Δήμος Γόρτυνας, προς γνώση και συμμόρφωση, ανακοίνωσε τα πρόστιμα που περιμένουν, όλους όσους συλληφθούν να μολύνουν και τα οποία είναι ιδιαιτέρως τσουχτερά, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις αγγίζουν ακόμη και τα 500 ευρώ!.

Σε δηλώσεις του ο αντιδήμαρχος Σταύρος Ξυλούρης, τόνισε πως ο Δήμος καταβάλει συνεχείς προσπάθειες προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες, ντόπιους και ξένους, για να παραμείνουν καθαρά οι θάλασσες, οι ακρογιαλιές και τα βουνά της Γόρτυνας.

«Ο Δήμος Γόρτυνας καλεί όλους τους πολίτες να σεβαστούν τον τόπο που τους φιλοξενεί και να τον διατηρήσουν καθαρό. Από τους δημότες μας ζητάμε να αποτελέσουν το καλό παράδειγμα και να βγάλουν προς τα έξω την θετική εικόνα της Γόρτυνας.

Επειδή σαν Δημοτική Αρχή θα είμαστε αμείλικτοι σε θέματα καθαριότητας, ανακοινώνουμε πως θα επιβάλλονται πρόστιμα σε όσους εντοπίζονται να μολύνουν το περιβάλλον. Κι επειδή οι καιροί είναι οικονομικά δύσκολοι, καλό θα είναι όλοι μας να είμαστε πιο προσεκτικοί, ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστες καταστάσεις.

Παράλληλα πρέπει να ενημερώσουμε το κοινό πως το εργοστάσιο ανακύκλωσης λειτουργεί και πάλι κανονικά, οπότε πρέπει να χρησιμοποιούν τους ειδικούς μπλε κάδους για τα είδη που ανακυκλώνονται» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Ξυλούρης.

Ενδεικτικά τα πρόστιμα για τους παραβάτες έχουν ως κάτωθι:

 

Α/Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ  ΠΡΟΣΤΙΜΟ

 1.  

Ρύπανση με Ραδιενεργά απόβλητα, εκρηκτικές εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες, καταλύτες αυτοκινήτων, απόβλητα που προέρχονται από εργοστάσια (ελαιοτριβεία κλπ.), γεωργικά απόβλητα που προέρχονται από κατάλοιπα ζωικού κεφαλαίου ή από χρήση γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων, εντομοκτόνων κλπ.

500,00 €

 

 1.  

Η ρύπανση ή καταστροφή με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο μνημείων, αγαλμάτων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών δημόσιων χώρων και κτιρίων.

500,00 €

Καταλογισμός Δαπανών αποκατάστασης

 1.  

Η ρύπανση ή η καταστροφή των στοιχείων του αστικού εξοπλισμού όπως παγκάκια, κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισμού, στέγαστρα στάσεων λεωφορείων, κάδοι απορριμμάτων, πινακίδες κλπ.

 

100,00 €

 

 1.  

Η ρίψη σε αγωγούς όμβριων υδάτων (σχάρες) και σε κοινόχρηστους χώρους (οδούς, πεζοδρόμια κλπ.) υγρών ή στερεών αποβλήτων,  λυμάτων, χημικών ουσιών κλπ.

200,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

 1.  

Η παροχέτευση σε δρόμους, αγωγούς όμβριων υδάτων του Δήμου ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους ή σε άλλους ανοικτούς ιδιωτικούς χώρους αποβλήτων από βόθρους.

 

300,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

 1.  

Η άρνηση εφαρμογής ή συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις του παρόντα κανονισμού.

 

100,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

 

 1.  

Η μερική ή ολική καταστροφή κάδων ή άλλων μέσων αποθήκευσης απορριμμάτων, συνέπεια πρόσκρουσης ή βανδαλισμού.

 

50,00 €

Καταλογισμός Δαπανών αποκατάστασης

 1.  

Η επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών αφισών και η αναγραφή συνθημάτων σε κάδους ή άλλα μέσα αποθήκευσης απορριμμάτων.

 

20,00 €

 

 1.  

Για λόγους αισθητικής , δημόσιας υγείας και προστασίας περιβάλλοντος δεν επιτρέπεται η εναπόθεση απορριμμάτων έξω από τους κάδους και των άλλων μέσων εναπόθεσης απορριμμάτων.

15,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

 1.  

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η  τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία ή το κρέμασμα τους σε δένδρα κολώνες ή οπουδήποτε αλλού, καθώς και η ρίψη τους σε δρόμους, πεζοδρόμια.

20,00 €

 

 1.  

Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικά από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα. Απαγορεύεται η ανάμειξη τους με οικιακά απορρίμματα.

100,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

 1.  

Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν έχει την δυνατότητα αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των ειδικών απορριμμάτων , οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να απομακρύνουν τα απορρίμματα με δικά τους μέσα. Επίσης υποχρεούνται μέχρι την ημέρα της αποκομιδής να τα κρατούν συσκευασμένα σε εσωτερικούς χώρους των επιχειρήσεων τους και να μην τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο, το οδόστρωμα ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους.

100,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

 1.  

Ειδικά τα απορρίμματα μπάζα, άχρηστα αδρανή υλικά που προέρχονται από εσκαφές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις οικοδομών κλπ. μεταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη. Απαγορεύεται η εναπόθεση επί του πεζοδρομίου, του οδοστρώματος ή άλλου κοινόχρηστου χώρου, κάθε είδους υλικών άνευ άδειας από τον Δήμο και χωρίς την λήψη των ειδικών μέτρων για τη προστασία του περιβάλλοντος. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών χωρίς κατάλληλη συσκευασία (χύμα) και χωρίς τη λήψη των απαιτούμενων προστατευτικών μέτρων για την ασφάλεια πεζών και οχημάτων και την αποφυγή ρύπανσης από διαρροή  των υλικών.

100,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

 1.  

Απαγορεύεται η απόρριψη των ως άνω υλικών σε ακάλυπτους χώρους, όπως οικόπεδα, ρέματα πλατείες και δασότοπους εντός και εκτός οικισμών.

50,00 €

ανάλογα με την σοβαρότητα της ρύπανσης πρόστιμο μέχρι και στο δεκαπλάσιο

 1.  

Ανάμειξη οικιακών απορριμμάτων με επικίνδυνα – τοξικά ή μολυσματικά απορρίμματα Νοσοκομείων ή άλλων επιχειρήσεων ιδιωτών (άρθρο 7-19).

500,00 € - 3.000,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

 1.  

Τα τοξικά – επικίνδυνα απορρίμματα συλλέγονται, αποκομίζονται και μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπεύθυνους. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να προβούν σε άμεση απομάκρυνση των απορριμμάτων αυτών με δικά τους μέσα και μέχρι την ημέρα της αποκομιδής, οφείλουν να κρατούν τα απορρίμματα συσκευασμένα σε ειδικούς προστατευμένους χώρους εντός της ιδιοκτησίας τους και να μην τα αφήνουν εκτεθειμένα στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους.

20,00 €

 

 1.  

Απαγορεύεται η απόρριψη άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών συσκευασίας, ειδών ατομικής χρήσης σε δρόμους, πλατείες και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους. Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίχνονται στον πλησιέστερο κάδο.

20,00 €