Το ενδεχόμενο αύξησης των κεφαλαίων που θα αντλήσει από την έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Δημοσίου (ΕΓΔ) τον Αύγουστο εξετάζει η Ελλάδα, προκειμένου να καλύψει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες, σύμφωνα με αξιωματούχο του υπουργείου Οικονομικών, τον οποίο επικαλείται το Reuters.

«Μία από τις εναλλακτικές προτάσεις που αξιολογούνται για την κάλυψη των αναγκών μας είναι η αύξηση των ποσών από την έκδοση των ΕΓΔ. Δεν υπάρχει ακόμα οριστική απόφαση. Συζητάμε το θέμα με τους εταίρους μας» φέρεται να δήλωσε ο αξιωματούχος.