Την ερχόμενη Δευτέρα 6/8  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Έκφραση άποψης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3010/2002, της Κ.Υ.Α. με αριθμ. Η.Π. 37111/2003), για τα παρακάτω έργα:

1. «Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων στη θέση «Πόρος Λυγιάς – Μεσονήσι» στη Ροδιά, Δήμου Μαλεβιζίου, Π.Ε. Ηρακλείου σε έκταση 44.378,09 Μ2, ιδιοκτησίας Μανωλιούδη Στυλιανού, Μαρίας και Μιχαήλ, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 2040/12-6-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ.Σ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

2. «Δρόμος Κριός Ελαφονήσι» στη Δ.Ε. Πελεκάνου Δήμου Καντάνου – Σελίνου Π.Ε. Χανίων, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1927/11-6-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ.Σ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. «Μονάδα Υποδοχής Επεξεργασίας & Προσωρινής Αποθήκευσης Αδρανών Υλικών & ΑΕΚΚ» από τον κ. Αποστολάκη Εμμανουήλ στην θέση «Κουδουμαλιές» Δ.Ε. Νεάπολης Δήμου Αγίου Νικολάου Π.Ε. Λασιθίου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 2208/18-6-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ.Σ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

4. «Πολεοδόμηση έκτασης επιφάνειας 80 στρεμμάτων περίπου, ιδιοκτησίας «Συλλόγου Οικοπεδούχων Ανώπολης» στη θέση «Κοψάς - Ανώπολης», Δ.Ε. Γουβών, Δήμου Χερσονήσου, ΠΕ Ηρακλείου Κρήτης, προς εξυπηρέτηση β’ κατοικίας», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 199451/15-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

5. «Λειτουργία Υφιστάμενης γεώτρησης στη θέση «ΜΕΣΑΡΜΙ» Τ.Κ. Σκοπής, Δ. Σητείας, Π.Ε. Λασιθίου της Ομάδας Πρωτογεράκη Γεωργίου» σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 2096/20-6-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ.Σ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

6. Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής τσιμεντοπροϊόντων & ετοίμου σκυροδέματος, ιδιοκτησίας «ΑΦΟΙ ΚΟΚΟΛΑΚΗ A.E.», στη θέση «Αρκολιό» εκτός ορίων οικισμού Αγίας Βαρβάρας, Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας, Δήμου Γόρτυνας, Π.Ε. Ηρακλείου σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 2390/2-7-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού

7. Αντικατάσταση 20 υφιστάμενων Α/Γ Αιολικού Πάρκου στη θέση Παλαιόπυργος – Περδικές Μονής Τοπλού με εγκατεστημένη ισχύ 6,6MW, με 3 νέες Α/Γ ονομαστικής ισχύος 9MW» στο Παλαίκαστρο Δ. Σητείας της εταιρείας «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.». σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 2306/28-6-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ.Σ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

8. «Τροποποίηση – εκσυγχρονισμός υφιστάμενου υδάτινου πάρκου με παιγνίδια και εγκαταστάσεις του κοινού με την επωνυμία «AQUA PLUS» στη θέση Ρούσος Λάκκος Δήμου Χερσονήσου Π.Ε. Ηρακλείου ιδιοκτησίας «ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ A.E.». σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 2627/18-7-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού

9. «Πτηνοσφαγείο με μονάδα μεταποίησης ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 2 & 3 του Κανονισμού 1069/2009 (ΕΚ) και μονάδα παραγωγής βιοκαυσίμου» ιδιοκτησίας «Κτήμα Γιαννούλη Α.Ε.» στην θέση Χαλέπα Ποτάμια κοινότητας Σαιτούρων Δήμου Ρεθύμνου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 2570/11-7-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ.Σ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

10. Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος, ιδιοκτησίας «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», στη θέση Ξερόκαμπος εκτός ορίων οικισμού Καθιανών, Δ.Ε. Ακρωτηρίου, Δήμου Χανίων, Π.Ε. Χανίων, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 2399/18-7-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ.Σ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

11. Μονάδα αποθήκευσης, εμπορίας και εμφιάλωσης υγραερίου, ιδιοκτησίας «ΜΙΝΟΑΝ GAS Α.Ε.», στην θέση «Μούφακας» εκτός ορίων οικισμού και εντός της βιομηχανικής – βιοτεχνικής περιοχής Τυλίσσου, Δ.Ε. Τυλίσσου Δήμου Μαλεβυζίου, Π.Ε. Ηρακλείου σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 2699/26-7-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ.Σ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.