Με τσουχτερά χρηματικά πρόστιμα, πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις προειδοποιεί το υπουργείο Οικονομικών τους φορολογουμένους που δεν θα υποβάλουν φορολογική δήλωση. Την ίδια ώρα ανοιχτή μέχρι το τέλος του έτους θα παραμείνει η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή των δηλώσεων, αλλά στους εκπρόθεσμους φορολογουμένους θα επιβάλλονται αυτόματα πρόσθετοι φόροι.

Σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Χ. Θεοχάρη, από τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν εκτεταμένες διασταυρώσεις στοιχείων με βάση τους καταλόγους μισθοδοσίας των επιχειρήσεων, το μητρώο αυτοκινήτων και το περιουσιολόγιο για να εντοπιστούν περιπτώσεις φορολογουμένων που δεν υπέβαλαν εντός της προθεσμίας φορολογική δήλωση.

Οπως είπε ο ειδικός γραμματέας, οι διασταυρώσεις θα αφορούν στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η υπηρεσία για τον Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών και τον ΑΦΜ του εργαζόμενου, το αρχείο για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και τον ηλεκτρονικό φάκελο με τα ακίνητα.

Οι φορολογούμενοι που με βάση τα παραπάνω στοιχεία θα εντοπιστούν να μην έχουν υποβάλει δήλωση στην εφορία, θα τιμωρηθούν με αυτοτελές πρόστιμο 1.170 ευρώ, με πρόσθετο φόρο 500 ευρώ και με απώλεια του πρόσθετου αφορολόγητου για παιδιά και των φοροεκπτώσεων για δαπάνες καθώς και με προσαύξηση του οφειλόμενου φόρου κατά 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης από την αρχική καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων που ήταν τα μέσα Ιουνίου.

Με τα ίδια πρόστιμα θα τιμωρηθούν και όσοι υποβάλουν τη δήλωσή τους εκπρόθεσμα μετά την Κυριακή αν και το taxisnet θα μείνει ανοιχτό μέχρι το τέλος του έτους. Αναλυτικότερα με βάση τις αποφάσεις του υπουργείου Οικονομικών:

  • Oι φορολογούμενοι που θα υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση έως και τις 8 το πρωί της Δευτέρας θα θεωρηθεί ότι την έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα και δεν θα έχουν καμιά ποινή 
  • Στους φορολογούμενους που θα υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση μετά από αυτήν την ημερομηνία και ώρα δεν θα τους αναγνωριστούν οι αποδείξεις δαπανών για το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ και θα τους επιβληθεί και προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης επί του ποσού του φόρου.
Για παράδειγμα, ο φορολογούμενος που υποβάλει τη φορολογική του δήλωση στις 30 Νοεμβρίου και το ποσό του φόρου που του αναλογεί ανέρχεται σε 3.000 ευρώ θα κληθεί τελικά να πληρώσει επιπλέον 500 ευρώ λόγω της απώλειας του αφορολόγητου ορίου καθώς και προσαύξηση 90 ευρώ λόγω της τρίμηνης καθυστέρησης της υποβολής της δήλωσης.

Το εκκαθαριστικό σημείωμα που θα εκδίδει το taxisnet σε αυτές τις περιπτώσεις σε πρώτη φάση δεν θα είναι έγκυρο, καθώς δεν θα περιλαμβάνει τον υπολογισμό του φόρου με την απώλεια του αφορολόγητου ορίου και την προσαύξηση. Οι φορολογούμενοι θα λαμβάνουν ταχυδρομικά έγκυρο εκκαθαριστικό από τη ΓΓΠΣ στο οποίο θα έχουν βεβαιωθεί οι πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Σημειώνεται ότι συνολικά έχουν υποβληθεί στις εφορίες και στο διαδίκτυο περίπου 5,3 εκατ. δηλώσεις και εκκρεμεί η υποβολή άλλων περίπου 200 χιλιάδων δηλώσεων.

 e-go.gr