Με απόφασή του, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε νόμιμο και συνταγματικό, με επιμέρους παρατηρήσεις, το προεδρικό διάταγμα για την δόμηση εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ορίων οικισμών στα νησιά, πλην της Κρήτης και της Εύβοιας.

Οι σύμβουλοι του ανωτάτου δικαστηρίου ειδικότερα, έκριναν, ότι επιτρέπεται η δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε περιοχή οι πολεοδομικές ρυθμίσεις θα συνάδουν με τον νέο τρόπο δόμησης, όσον αφορά στον χαρακτήρα και την φυσιογνωμία της περιοχής.

Επιπλέον το ΣτΕ έκρινε ότι είναι νόμιμη η κατασκευή τουριστικών εγκαταστάσεων σε ακατοίκητα νησιά εφόσον αυτό προβλέπεται από χωροταξικό σχεδιασμό βάσει του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό.

zougla.gr