Ελλήνες Ορθόδοξοι από όλη την Αυστραλία συγκέντρωσαν 320.000$ για την Ελλάδα.

Το “κίνημα” οργανώθηκε από τον Έλληνα Ορθόδοξο αρχιδιάκονο της Αυστραλίας και ξεκίνησε στις 10 Ιουνίου.

Όλοι οι πιστοί έδωσαν ακόμη και από το υστέρημά τους για να βοηθήσουν την πατρίδα τους. Σύμφωνα με την ελληνική εφημερίδα της Αυστραλίας, Το Βήμα της Εκκλησσίας, τα χρήματα έχουν ήδη σταλεί στον αρχιδιάκονο της ελληνικής εκκλησσίας και θα διανεμηθούν σε όλη τη χώρα. Μάλιστα θα αξιοποιηθούν για τα συσσίτια που προσφέρει η εκκλησσία.

Η κίνηση αγάπης των ομογενών πιστών συγκίνησε την Ελλάδα και την Εκκλησσία σε μία περίοδο πολύ δύσκολη για όλους.

(Νέος Κόσμος)