Μειωμένη κατά 22,23% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα ήταν η επισκεψιμότητα του Εθνικού Δρυμού της Σαμαριάς κατά το μήνα Ιούλιο.

Ειδικότερα από την Δ/νση Δασών Χανίων γνωστοποιείται η κίνηση των επισκεπτών κατά το μήνα Ιούλιο του 2012 ήταν η παρακάτω:

Αριθμός Επισκεπτών από Ξυλόσκαλο       18.384

Αριθμός Επισκεπτών από Αγία Ρουμέλη     2.035

Συνολικός Αριθμός Επισκεπτών                20.419