Μόλις το 46% των φορολογουμένων φυσικών προσώπων που υπέβαλαν δηλώσεις φόρου εισοδήματος θα έχουν το δικαίωμα να αποπληρώνουν σε δόσεις τις φορολογικές υποχρεώσεις του 2012.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι δόσεις για την καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεων του 2012 θα είναι ισόποσες και μηνιαίες, χωρίς ελάχιστο ποσό για εκάστη, ενώ ο ανώτατος αριθμός των δόσεων θα είναι επτά και θα μειώνεται μειούμενος ανάλογα με το χρόνο στον οποίο βεβαιώθηκε ο φόρος.

Στη ρύθμιση θα υπάγονται όσοι έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 60.000 ευρώ, ενώ εκτός ρύθμισης μένουν όσοι υπέβαλαν εκπρόθεσμα τη φορολογική τους δήλωση καθώς και εκείνοι που το ύψος του οφειλόμενου φόρου είναι κάτω από 300 ευρώ.

Βάσει της εκκαθάρισης της 8ης Αποστολής του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2012 τα χρεωστικά εκκαθαριστικά ανέρχονται σε 3.110.535 . Από αυτά τα 536.000 περίπου αντιστοιχούν σε φόρο μικρότερο των 300 ευρώ.

Από τα υπόλοιπα 2.574.535 εκκαθαριστικά τα 2.465.000 αφορούν σε φόρο που προκύπτει από οικογενειακό εισόδημα έως 60.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα 109.535 χρωστικά εκκαθαριστικά αφορούν σε περιπτώσεις φορολογουμένων με οικογενειακό εισόδημα άνω των 60.000, οι οποίοι και εξαιρούνται της ρύθμισης.

Δηλαδή στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής των φορολογικών υποχρεώσεων του 2012 υπάγονται 2.465.000 περιπτώσεις, από σύνολο 5.400.000 φορολογουμένων. Δηλαδή σχεδόν στο 46% του συνόλου.

 

in.gr