Σε 9 άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις μέσω κάρτας που έχει εκδοθεί από την Εθνική Τράπεζα μπορούν να εξοφληθούν οφειλές προς το Δημόσιο εφάπαξ, οπότε και ο οφειλέτης κερδίζει την παρεχόμενη έκπτωση, ή τμηματικά.

Η Εθνική Τράπεζα, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές συνθήκες και ειδικότερα, την ανάγκη ρευστότητας των νοικοκυριών έναντι των οικονομικών τους υποχρεώσεων, διευκολύνει τους πελάτες-κατόχους των πιστωτικών της καρτών στην ομαλή εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα η Τράπεζα παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες της να πληρώνουν τις οφειλές δημοσίου με χρέωση της πιστωτικής τους κάρτας εκδόσεως της Εθνικής Τράπεζας σε 9 ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληρώσουν τις παρακάτω κατηγορίες οφειλών προς το Δημόσιο, εκμεταλλευόμενοι τις 9 δόσεις μέσω της πιστωτικής κάρτας:

• Φόρος Εισοδήματος
• Ενιαίο τέλος ακινήτων ΕΤΑΚ
• Εισφορά ΦΠΑ
• Εισφορές – τέλος επιτηδεύματος Ν3986
• Περαίωση Ν3888/2010
• Προσωρινή Δήλωση Απόδοσης Φόρου & Τελών Χαρτοσήμου
• Ειδικό πρόστιμο Διατήρησης Ρυθμιζόμενων Χώρων
• Τέλος υπαγωγής ρύθμισης αυθαιρέτων
• Ειδικό πρόστιμο ρύθμισης αυθαιρέτων

Η συναλλαγή πραγματοποιείται στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας.

Οι κάτοχοι των καρτών μπορούν να επιλέξουν να πληρώσουν:

• είτε το σύνολο της οφειλής τους, επωφελούμενοι αφενός της έκπτωσης του δημοσίου όπου προβλέπεται και επιμηκύνοντας παράλληλα το χρόνο αποπληρωμής των υποχρεώσεών τους σε 9 μήνες.

• είτε τη δόση ή τις δόσεις τους, παρατείνοντας έτσι το χρόνο αποπληρωμής των δόσεων και ταυτόχρονα μειώνοντας το ύψος κάθε δόσης. Εάν για παράδειγμα, το υπουργείο παρέχει τη δυνατότητα πληρωμής της οφειλής σε 3 δόσεις, ο πελάτης της τράπεζας μπορεί να χρεώσει σε 9 δόσεις στην κάρτα του, κάθε μία από τις 3 δόσεις.

Όποια περίπτωση και εάν επιλέξουν οι πελάτες της Τράπεζας, η χρέωση του ποσού (συνολικού ή δόσης) θα γίνει στο λογαριασμό της πιστωτικής τους κάρτας σε 9 άτοκες μηνιαίες δόσεις, επιμηκύνοντας το χρόνο αποπληρωμής των οφειλών τους προς το δημόσιο και περιορίζοντας σημαντικά το ύψος των μηνιαίων τους υποχρεώσεων.