Οριακή αύξηση της τάξεως του 0,3% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή τον Ιούνιο, έναντι μείωσης 13,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η ΕΛΣΤΑΤ, στο πρώτο εξάμηνο το βιομηχανικό προϊόν μειώθηκε κατά 4,8% έναντι μείωσης 8,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 0,3%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2011, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων - Λατομείων κατά 18,9%.

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλε η αύξηση των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

β. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 4,3%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: κλωστοϋφαντουργικών υλών, δερμάτων - ειδών υπόδησης, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων, βασικών μετάλλων και επίπλων.

γ. Στην αύξηση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 10,9%.

δ. Στην αύξηση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 3,9%.