Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κος Χρήστος Σταϊκούρας παρατείνεται η σύμβαση ΙΔΟΧ για ένα έτος δέκα (10) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων στην ΕΥΔΕ «Ύδρευση Ηρακλείου – Αγ. Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη».

Η ετήσια δαπάνη ύψους 250.000 ευρώ περίπου που θα προκύψει για την μισθοδοσία του, θα βαρύνει τη ΣΑΕ 076/3 και το έργο 2001ΣΕ07630006 «Λειτουργικές δαπάνες ΕΥΔΕ Φράγματος Αποσελέμη» του ΠΔΕ.

Παράλληλα όπως προκύπτει από την αριθμ. Ε0763 ΤΡΟΠ.0/30-7-12 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων το υπόλοιπο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το τρέχον έτος επαρκεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.