Το Δημόσιο θα εκδώσει στις 14 Αυγούστου έντοκα γραμμάτια τρίμηνης διάρκειας, ύψους 3,125 δισ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Η έκδοση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αυξημένες ταμειακές ανάγκες του Δημοσίου και την αποπληρωμή του ομολόγου ύψους 3,2 δισ. ευρώ που λήγει στις 20 Αυγούστου.

Το ομόλογο αυτό διακρατά η ΕΚΤ.

Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 17η Αυγούστου. Μόνο οι βασικοί διαπραγματευτές μπορούν να συμμετάσχουν στην δημοπρασία, ενώ δεν θα καταβληθεί προμήθεια.

Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας μπορούν να υποβληθούν μη-ανταγωνιστικές προσφορές έως το 30% του δημοπρατούμενου ποσού, ενώ μέχρι τις 16 Αυγούστου μπορούν να υποβληθούν συμπληρωματικές, μη ανταγωνιστικές προσφορές έως επιπλέον 30% του δημοπρατούμενου ποσού.