Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2012.

Μπορεί το έλλειμμα να συγκρατείται σε επίπεδα χαμηλότερα κατά περίπου 1,6 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, ωστόσο η "τρύπα" στα καθαρά έσοδα έχει διευρυνθεί δραματικά, στα 2,235 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στο επτάμηνο σε 13,203 δισ. ευρώ (έναντι στόχου 14,829 δισ.) και το πρωτογενές έλλειμμα σε 3,070 δισ. ευρώ (έναντι στόχου 4,536 δισ.).

Το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 25,847 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα, έναντι στόχου για 28,081 δισ. του συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το 2012.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η υστέρηση στα έσοδα αποδίδεται κυρίως:

• Στην υστέρηση των εισπράξεων Φόρου Εισοδήματος κυρίως λόγω των παρατάσεων που δόθηκαν για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων
• Στις μειωμένες εισπράξεις από φόρους συναλλαγών λόγω του περιορισμού της εγχώριας ζήτησης και
• Στην υστέρηση των εισπράξεων από άμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών και λοιπών άμεσων φόρων.

Σημειώνεται ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου έχουν ξεπεράσει τα 6,6 δισ.