«Βουλιάζει» η αγορά αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα τα έσοδα του Δημοσίου από το τέλος ταξινόμησης οχημάτων να καταγράφουν από την αρχή του έτους πτώση της τάξεως του 47,8%.

Ο στόχος για το σύνολο του έτους αναφερόταν σε έσοδα 91 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά, όπως δείχνουν οι πρόδρομοι δείκτες, μετά βίας θα εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία 43 εκατομμύρια ευρώ.