Εγκρίθηκε πίστωση ύψους 11.500.000 ευρώ για την εκτέλεση του έργου «Παράκαμψη Άνω Βιάννου» από τον υπουργό Υποδομών Δημήτρη Ρέππα.

Η συγκεκριμένη έγκριση της πίστωσης, γίνεται μετά την ένταξη του παραπάνω έργου, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Υπουργείου Υποδομών «Ενίσχυση της προσπελασιμότητας 2007-2013»

Τις επόμενες μέρες, θα εγκριθούν τα τεύχη δημοπράτησης, και θα σταλεί για δημοσίευση η προκήρυξη δημοπράτησης του έργου, η οποία θα γίνει περίπου στα μέσα Μαΐου 2011.