Ο Υπουργός Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  Γιάννης Ραγκούσης μετά τη συνάντηση που είχε μαζί με την Υπουργό  Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, με τον Επίτροπο Janez Potočnik, για το ζήτημα των ανεξέλεγκτων χωματερών και της εφαρμογής της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας, δήλωσε:

 

\”Μαζί με την Υπουργό Περιβάλλοντος, την κα Μπιρμπίλη, είχαμε μία πολύ σημαντική συνάντηση με τον αρμόδιο Επίτροπο για θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των απορριμμάτων και πιο συγκεκριμένα για το ιδιαίτερα σημαντικό και δύσκολο πρόβλημα των ανεξέλεγκτων χωματερών στη χώρα και εξαιτίας αυτών και των προστίμων που απειλούν ανά πάσα στιγμή την Ελλάδα.\”

\”Στη συνάντηση αυτή είχαμε την ευκαιρία να εκθέσουμε το σχέδιο δράσης και για το κλείσιμο των χωματερών αλλά και για την αποκατάστασή τους. Ταυτόχρονα βέβαια είχαμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε και το σύνολο των πολιτικών που από κοινού με το Υπουργείο Περιβάλλοντος προχωρούμε για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στη χώρα προκειμένου αυτή να περιλάβει ό,τι πιο σύγχρονο και προχωρημένο υπάρχει σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.\”