Την Δευτέρα 20-8-2012 και ώρα 11.00 το πρωί, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης κου Σταύρου Αρναουτάκη, θα υπογραφεί στην Π.Ε. Χανίων Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του αναδόχου του έργου που αφορά την βελτίωση του τμήματος «Λάκκοι – Ομαλός» του οδικού άξονα «Φουρνές – Λάκκοι – Ομαλός» (Επαρχιακός δρόμος του Ν. Χανίων με αριθμό 32).

Το έργο είναι Π/Υ Μελέτης 12.915.000 € (με Φ.Π.Α.) και η σύμβαση του είναι Π/Υ 7.490.448,71 € (με Φ.Π.Α.). Συγχρηματοδοτείται, δε, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 (ΕΣΠΑ).

Με την ολοκλήρωση του έργου, θα παραδοθούν στην κυκλοφορία 17,2 χλμ δρόμου, κατασκευασμένου σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις, που θα εξυπηρετεί τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση της κυκλοφορίας, με βελτιωμένες συνθήκες ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας.