Από τη ΔΕΗ Ιεράπετρας, ανακοινώνεται ότι για να εκτελεστούν κάποιες απαραίτητες τεχνικές εργασίες, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος.

Την Τρίτη 21-8-2012, από τις 07:00 έως τις 12:00, στις παρακάτω περιοχές:

Επάνω Κουτσουνάρι – Φέρμα – Αγιά Φωτιά – Γαλήνη – Αχλιά – Μάυρος Κόλυμπος – Καλιβήτης – Κουτσουράς – Ορεινό – Θρυπτή

Αν οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, το ηλεκτρικό ρεύμα θα επανέλθει πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που προαναφέρεται.

Για το λόγο αυτό οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.