Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κόκκινου σκαθαριού των φοινικιών από μολυσμένες περιοχές των Σφακίων καθώς και οδηγίες προς τους κατόχους των προσβεβλημένων φυτών λαμβάνονται σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 8165/17-8-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων κ. Απόστολου Βουλγαράκη.

Συγκεκριμένα:

Οριοθετείται ζώνη για το περιορισμό της εξάπλωσης του επιβλαβούς οργανισμού Rynchophorus ferrugineus ( ρυγχοφόρος των φοινικοειδών) στις μη μολισμένες περιοχές. Έτσι ορίζεται :

Α) Ως Μολυσμένη Ζώνη :

1. Η περιοχή που καλύπτει η κτηματική περιφέρεια της ΤΚ Αγ. Ρουμέλης του Δήμου Σφακίων.

Β) Ως ζώνη απομόνωσης : Η περιοχή, που ορίζεται από τα όρια της  παραπάνω ΤΚ και σε πλάτος 10 χιλιομέτρων περιμετρικά.

Σκοπός της οριοθέτησης είναι η αποφυγή της εξάπλωσης του επιβλαβούς εντόμου στις μη προσβεβλημένες περιοχές.

Στη μολυσμένη ζώνη οι κάτοχοι των προσβεβλημένων φυτών θα πρέπει:

1. Να γνωστοποιούν άμεσα στο Τμήμα Φυτοπροστασίας και Ποιοτικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Χανίων κάθε περιστατικό προσβολής (ενέργεια που θα πρέπει να γίνεται σ’οποιοδήποτε σημείο του νομού κι αν παρουσιαστεί προσβολή).

2. Υπό την επίβλεψη της Υπηρεσίας να κόβουν τα ασθενή δένδρα ( εάν είναι δυνατόν στην βάση του κορμού ) και στη συνέχεια τα φυτά να μεταφέρονται σε κατάλληλους χώρους, είτε αφού τοποθετηθούν μέσα σε κλειστούς περιέκτες (π.χ. κοντέινερ), είτε αφού καλυφθούν με πολύ πυκνό δίχτυ (διαμέτρου οπής ≤1 mm) και:

• να τα θάβουν σε βάθος μεγαλύτερο των 2 μέτρων. Οι χώροι αυτοί θα εγκρίνονται από την αρμόδια Υπηρεσία

• ή να τα καίνε άμεσα. Επειδή η καύση των φοινικοειδών γίνεται πολύ δύσκολα, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην μένουν άκαυστα τεμάχια, που θα περιέχουν μορφές του εντόμου.

3. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να αποφευχθεί διασπορά των διαφόρων μορφών του ρυγχοφόρου στον περιβάλλοντα χώρο, έτσι που να μην βοηθείται η εξάπλωση της προσβολής. Πάντα κατά τη διαδικασία κοπής συλλέγονται όλα τα έντομα που έχουν διασπαρθεί.

4. Εφόσον ενδείκνυται μπορεί να γίνει χρήση εγκεκριμένων εντομοκτόνων στο κομμένο φυτό, στα κομμένα τεμάχια του φυτού και στο χώρο γύρω από τη θέση κοπής, όπως και προληπτικά στο χώρο διατήρησης φοινικοειδών (υπό την επίβλέψη γεωπόνου και λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας).

5. Εφόσον η προσβολή είναι στα αρχικά στάδια μπορεί να γίνει όπου ενδείκνυται μηχανική εξυγίανση – μικροχειρουργική των προσβεβλημένων φυτών και κατάλληλη αγωγή με εγκεκριμένα εντομοκτόνα και από εκπαιδευμένο συνεργείο. Εκτός των παραπάνω μπορεί να γίνει και εφαρμογή σκευασμάτων εντομοπαθογόνων νηματωδών ή μυκήτων υπό τις οδηγίες γεωπόνου.

Στην παραπάνω ζώνη:

1. Απαγορεύεται η διακίνηση φοινικοειδών από τη παραπάνω ζώνη προς άλλες περιοχές.

2. Η διακίνηση των φοινικοειδών θα γίνεται μετά από έγκριση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Χανίων, αφού θα ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία :α) τα φυτά να είναι για δύο έτη πριν την μετακίνηση τους τοποθετημένα σε χώρο με πλήρη φυσική προστασία (δικτυοκήπια με οπές 1≤mm, με διπλές εισόδους και φερομονικές παγίδες) β) κατά τις επίσημες επιθεωρήσεις που θα διενεργούνται τουλάχιστον κάθε 3 μήνες να μην έχουν παρατηρηθεί ενδείξεις παρουσίας του εντόμου και γ) να συνοδεύονται απαραίτητα από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο (όπως ισχύει εξάλλου για όλες τις περιοχές).

Γ) Απαγορεύεται η τοποθέτηση παγίδων (φερομόνης- καϊρομόνης) σε περιοχές όπου δεν έχει διαπιστωθεί η παρουσία του Rhynchophorus ferrugineus (ρυγχοφόρος των φοινικοειδών), επειδή προσελκύουν το έντομο.

Οι προσβολές που θα παρατηρηθούν σε φοινικοειδή σε οποιοδήποτε σημείο του Νομού γνωστοποιούνται άμεσα στις αρμόδιες αρχές.