Συνάντηση εργασίας είχαν σήμερα 21-8-2012, οι κ.κ. Γεώργιος Δεικτάκης, Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και Ιωάννης Μπρας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, με γενική ενημέρωση για θέματα λιμένων και την αναπτυξιακή τους  δυνατότητα.

Συζητήθηκε επίσης η πρόσφατη εξαγωγή αμνοεριφίων στη       Λιβύη και οι δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων με τη χώρα αυτή αλλά και την ευρύτερη περιοχή.

Συμφωνήθηκε να συνεχιστεί η συνεργασία ειδικά για θέματα κρουαζιέρας και εμπορίου.