Έστω ότι λύναμε ως εκ θαύματος το οικονομικό μας πρόβλημα. Έστω ότι μας δάνειζαν εις το διηνεκές... "μέχρι σκασμού"!

Έστω ότι για όλα αυτά μας ζητούσαν ως αντάλλαγμα, ένα όραμα, ένα σχέδιο, έναν ηγέτη...

Τι θα απαντούσαμε;

Του Γ.Ουν