Στα 13,215 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το έλλειμμα του προϋπολογισμού στο επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου, ενώ η υστέρηση στα έσοδα ανήλθε στα 2,8 δισ. ευρώ, λόγω κυρίως των παρατάσεων που δόθηκαν στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, αλλά και στις μικρότερες εισπράξεις εξαιτίας της ύφεσης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το επτάμηνο, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, που έδωσε την Τετάρτη στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών, το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε σε 13,215 δισ. ευρώ, και το πρωτογενές έλλειμμα σε 3,083 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας βελτίωση έναντι των στόχων του ελλείμματος για τον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 14,829 δισ ευρώ και του στόχου για το πρωτογενές έλλειμμα ύψους 4,536 δισ. ευρώ.

Σημαντικά βελτιωμένο παρουσιάζεται επίσης τόσο το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού όσο και το πρωτογενές έλλειμμα και έναντι του επταμήνου του προηγούμενου έτους κατά 2,77 και 2,683 δισ. ευρώ αντίστοιχα.

Υστέρηση εσόδων

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 27,637 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου (30,438 δισ. ευρώ) κατά 2,8 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 25,84 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας απόκλιση κατά 2,241 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (28,.081 δισ. ευρώ) του συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το 2012.

H ως άνω απόκλιση οφείλεται πρωτίστως στην υστέρηση των εισπράξεων Φόρου Εισοδήματος (κατά 1,397 δισ. ευρώ), κυρίως λόγω των παρατάσεων που δόθηκαν στα φυσικά και στα νομικά πρόσωπα για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, στις μειωμένες εισπράξεις από φόρους συναλλαγών (απόκλιση κατά 686 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου) λόγω του περιορισμού της εγχώριας ζήτησης και τέλος στην υστέρηση των εισπράξεων από άμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών και λοιπών άμεσων φόρων.

Τμήμα της ανωτέρω απόκλισης από τους στόχους επταμήνου καλύφθηκε από τις εισπράξεις από τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων, τις εισπράξεις από φόρους στην περιουσία ,καθώς και από τη συλλογή ληξιπρόθεσμων οφειλών έμμεσων φόρων μέσω της εντατικοποίησης των σχετικών ελέγχων, επισημαίνει το υπουργείο Οικονομικών

Τα Έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν σε 1,798 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για 2,357 δισ. ευρώ. Η απόκλιση από τους στόχους επταμήνου κατά 559 εκατ. ευρώ οφείλεται σε καθυστερήσεις πληρωμών από Ευρωπαϊκά Κοινοτικά Ταμεία και μέρος της αναμένεται να καλυφθεί τους επόμενους μήνες.

Βελτίωση στις δαπάνες με «ψαλίδι» στο ΠΔΕ

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το επτάμηνο του 2012 ανήλθαν στα 40,852 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 4,415 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (45,267 δισ. ευρώ) του συμπληρωματικού προϋπολογισμού 2012.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τόσο στον περιορισμό των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού που είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 2,438 εκατ. ευρώ αλλά και στην μείωση των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έναντι του στόχου κατά 1,977 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι μειωμένες λόγω κυρίως των πρωτογενών δαπανών (1,983 δισ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου), των δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα (207 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου) και των δαπανών για τόκους σε καθαρή βάση (160 εκατ. ευρώ χαμηλότερη από το στόχο) σε σχέση με τις προβλέψεις του συμπληρωματικού προϋπολογισμού.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού έως τον Ιούλιο παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους κατά 3,15 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι σχεδόν όλες οι επιμέρους κατηγορίες μειώθηκαν, με την μεγαλύτερη εξοικονόμηση να παρατηρείται στις πρωτογενείς δαπάνες που παρουσιάζονται μειωμένες κατά 8,6% (ή 2,6 δισ. ευρώ), που αποτελεί και τον κύριο δείκτη περιορισμού των κρατικών δαπανών.

ιn.gr