Παίρνοντας σκυτάλη από τους συμβασιούχους, η ΠΟΕ - ΟΤΑ προκήρυξε για την Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου,  24ωρη απεργία για τους εργαζομένους με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου στους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις δημοτικές επιχειρήσεις της χώρας.

Τετράωρη στάση εργασίας, για την ίδια μέρα, από τις 08.30 έως και τις 12.30, κήρυξε η εκτελεστική επιτροπή της Ομοσπονδίας για το υπόλοιπο προσωπικό.

Όπως αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση η ΠΟΕ-ΟΤΑ με αυτόν τον τρόπο εκφράζεται η συμπαράσταση «στον αγώνα των συμβασιούχων, που διεκδικούν τη μετατροπή όλων των συμβάσεων, που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, σε αορίστου χρόνου με την ταυτόχρονη κατάργηση του θεσμού των εκτάκτων».