Σημαντική μείωση 36,5% σημείωσε, τον Ιούνιο εφέτος, το εμπορικό έλλειμμα της χώρας, ως αποτέλεσμα της αυξητικής πορείας των εξαγωγών και, κυρίως, της συνεχιζόμενης συρρίκνωσης των εισαγωγών, λόγω του δραστικού περιορισμού της εγχώριας καταναλωτικής ζήτησης.

Το α΄ εξάμηνο εφέτος, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου εμφανίζεται μειωμένο κατά 22,4%.Ειδικότερα, από τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για την πορεία των εμπορευματικών συναλλαγών, προκύπτουν τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, ανήλθε στο ποσό των 2.463,6 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο 2012 έναντι 3.030,9 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2011, παρουσιάζοντας μείωση 18,7%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, ανήλθε στο ποσό των 1.411,3 εκατ. ευρώ έναντι 1.373,0 εκατ. ευρώ Ιούνιο 2011, παρουσιάζοντας αύξηση 2,8%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, χωρίς τα πετρελαιοειδή, ανήλθε σε 1.052,3 εκατ. ευρώ έναντι 1.657,9 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο πέρυσι, παρουσιάζοντας μείωση 36,5%,

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου- Ιουνίου 2012, ανήλθε στο ποσό των 15.182,3 εκατ. ευρώ έναντι 16.857,7 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2011, παρουσιάζοντας μείωση 9,9%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, ανήλθε στο ποσό των 8.209,0 εκατ. ευρώ έναντι 7.867,7 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2011, παρουσιάζοντας αύξηση 4,3%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, χωρίς τα πετρελαιοειδή, ανήλθε σε 6.973,3 εκατ. ευρώ έναντι 8.990,0 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο πέρυσι, παρουσιάζοντας μείωση 22,4%.

news247.gr