Αύριο Τετάρτη 29 στις 14:00 στην αίθουσα ''Καστελλάκη'' του Επιμελητηρίου Ηρακλείου θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.1. Έγκριση 1ου Σ.Π της μελέτης «Συμπληρωματικές μελέτες Νότιου Οδικού Άξονα Ν. Κρήτης (Οδικά τμήματα εντός του Ν. Λασιθίου, Φέρμα - Κουτσουράς και Λιθίνες – Πισκοκέφαλο - Σητεία) σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην ισχύουσα για το έργο νομοθεσία (Ν. 716/77), του Ν. 3316/2005, του Ν. 3852/2010 και του Π.Δ 149/2010 και σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 79859/33366/13-08-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης - (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου κ. Νίκος Καστρινάκης).

1.2. Έγκριση 4ου και τελικού Σ.Π. της μελέτης «Συμπληρωματικές μελέτες στο έργο Οδικός Άξονας Ηράκλειο – Βιάννος» σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην ισχύουσα για το έργο νομοθεσία (Ν. 716/77) και σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 79863/33368/13-08-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης - (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης).

1.3. 1η Διόρθωση Κτηματολογικού Πίνακα και Διαγράμματος του έργου: «Βελτίωση του οδικού άξονα Ταυρωνήτη - Κάνδανος – Παλαιόχωρα (Τμήμα Φλώρια - Αναβος)», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 23185/02-08-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων - (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ. Απόστολος Βουλγαράκης).

1.4. Μερική ανάκληση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για τη βελτίωση του οδικού άξονα Βρύσσες-Χώρα Σφακίων στο τμήμα γ) Παράκαμψη Αμμουδαρίου περιοχής Ασκύφου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 22236/01-08-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων - (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ. Απόστολος Βουλγαράκης).

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1. Ψήφιση 4ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης και των Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου οικονομικού έτους 2012, σύμφωνα με τις συνημμένες εισηγήσεις της Διεύθυνσης οικονομικού και των Διευθύνσεων Διοικητικού – Οικονομικού των Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου - (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή)

2.2. Έγκριση ανοίγματος Τραπεζικού λογαριασμού στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νοτιοανατολική Ευρώπη – Αξιοποιώντας τη μετανάστευση για την Ανάπτυξη – Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασμό των περιφερειών και των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», σύμφωνα με τη συνημμένη σχετική εισήγηση- (εισηγητής ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης)

2.3. Δεκτικός Χ.Ε.Π. ο Κωδικός του Προγράμματος «eEnviPer - Ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα πολλαπλών χρήσεων για την παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης μέσα από υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης»: 00.071.005441.03, προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, σύμφωνα με το αριθμ πρωτ. 80218/33532/09-08-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Νίκος Καλογερής).

2.4. Έγκριση καταβολής Πάγιου χορηγήματος καθαριότητας για το γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης Κισάμου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15971/22-08-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Χανίων – (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων κ. Απόστολος Βουλγαράκης).

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

3.1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων και της Ένωσης Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Απροσαρμόστων Ατόμων με διακριτικό τίτλο «Κέντρο Ειδικών Παιδιών «Η Ζωοδόχος Πηγή», για τη λειτουργία του Κέντρου Στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες που βρίσκεται στον Οικισμό Κελιά του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, σύμφωνα με το αριθμ πρωτ. 34340/82400/20-08-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας - (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κα Θεανώ Βρέντζου - Σκορδαλάκη)

3.2. 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου (Θ.Χ.Π. Λασιθίου) για την υλοποίηση της πράξης «Βελτιώσεις Υποδομών και Προμήθεια Εξοπλισμού», σύμφωνα με το αριθμ πρωτ. 14193/20-08-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου - (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου κ. Νίκος Καστρινάκης).

3.3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου: «Μελέτη Διάβρωσης και Προστασίας Ακτών κόλπου Χανίων» προϋπολογισμού 380.000 € (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το αριθμ πρωτ. 24467/20-08-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων - (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων κ. Απόστολος Βουλγαράκης).

3.4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του ΤΟΕΒ Κόλπου Κισάμου και του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (Ο.Α.Δ.Υ.Κ.) , για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΟΕΒ ΚΟΛΠΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ» σύμφωνα με το αριθμ πρωτ. 24465/20-08-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων - (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ. Απόστολος Βουλγαράκης).

3.5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Ιεράπετρας για την υλοποίηση του έργου: «Ανασκαφική έρευνα στο Αρχαίο Θέατρο Ιεράπετρας», σύμφωνα με τη συνημμένη σχετική εισήγηση - (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου κ. Νίκος Καστρινάκης).

4. ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

4.1. Αλλαγή κατηγορίας των πωλούμενων ειδών σε επαγγελματικές άδειες Λαϊκών αγορών των: α) Γκιγασβίλη Φερίντα και β) Καρούση Κων/νου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 7657/14-08-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου – (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης)

4.2. Μεταβίβαση επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών των: α) Χηνά Θεοδοσίου του Παναγιώτη, β) Φραγκούλη Αθανασίου του Αλεξάνδρου, σύμφωνα με τα αριθμ. πρωτ. 6096/30-07-2012 και 7498/14-08-2012 έγγραφα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου – (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης)

4.3. Θεώρηση των παρακάτω επαγγελματικών αδειών των: 1)Μανιού Ευάγγελου του Πασχάλη, 2) Σταματούλη Μιχαήλ του Ιωάννη, 3)
Τσιντάρη Ιωάννη του Βασιλείου, 4) Μακριδάκη Χρυσής του Παντελή, 5) Πέτρου Κων/νου του Γεωργίου, 6) Μπατζαλή Αλέξανδρου του Κων/νου, 7) Μυτακίδη Λεωνίδα του Πασχάλη, 8) Μοσχόβη Κων/νου του Γεωργίου, 9) Μπατζαλή Αθανάσιου του Κων/νου και 10) Γαλανάκη Γεωργίας του Δημητρίου, σύμφωνα με τα αριθμ. πρωτ. 7593/10-08-2012 και 7312/26-07-12 έγγραφα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου – (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης).