Σε έκδοση εντόκων γραμματίων με τα οποία άντλησε 9 δισ. ευρώ προχώρησε την Τετάρτη η Ρώμη, καταφέρνοντας να δανειστεί με τα χαμηλότερα επιτόκια των τελευταίων εννέα μηνών -εξαιτίας και του ευνοϊκού κλίματος που έχει καλλιεργήσει η προσδοκία για παρέμβαση της ΕΚΤ υπέρ Ιταλίας και Ισπανίας.

Το μέσο επιτόκιο για τα εξάμηνα γραμμάτια διαμορφώθηκε στο 1,585% έναντι του 2,454% σε αντίστοιχη δημοπρασία στο τέλος Ιουλίου.

Η κάλυψη της δημοπρασίας κρίνεται επίσης ικανοποιητική, φτάνοντας τις 1,69 φορές έναντι 1,61 στο τέλος Ιουλίου.

 

in.gr