Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης ξεκίνησε πριν από λίγες μέρες την πραγματοποίηση έρευνας, με τη συμπλήρωση ερωτηματολόγιου με «κατ’ οίκον» επίσκεψη συνεργατών του, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα επιχειρήσεων – μελών των περισσότερων Δημοτικών Διαμερισμάτων του Νομού.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Επιμελητήριο διεξάγει έρευνα για την αποτύπωση της Ρεθεμνιώτικης επιχειρηματικότητας. Πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν έχει πραγματοποιήσει παρόμοιες έρευνες με τη μορφή ηλεκτρονικών δημοσκοπήσεων.

Ο τρόπος διεξαγωγής της τρέχουσας έρευνας επιλέχτηκε με στόχο να προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής, όχι μόνο των επιχειρηματιών που δεν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, αλλά, κυρίως, να συγκεντρωθεί δείγμα περισσότερο αντιπροσωπευτικό της επιχειρηματικής πραγματικότητας του Ν. Ρεθύμνης.

Σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης της επιχειρηματικότητας σε όλο το Νομό και, στη συνέχεια, η άσκηση πιέσεων στον πολιτικό κόσμο, προκειμένου να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα που θα οδηγήσουν στη διευκόλυνση και την ενίσχυσή της.

Η έρευνα θα καταγράψει τη σημερινή κατάσταση των επιχειρήσεων (κυριότερα προβλήματα, τάση εξωστρέφειας, αριθμός προσωπικού, ανάγκες κατάρτισης κ.α.) και τις αντιλήψεις των επιχειρηματιών για το γενικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον της Χώρας.

Οι απαντήσεις στην έρευνα θα δώσουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης της Ρεθεμνιώτικης επιχειρηματικότητας, καθώς αυτές θα υποδεικνύουν τις σημαντικότερες αλλαγές στις δημόσιες πολιτικές που είναι απαραίτητες για την ενθάρρυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης θεωρεί πολύ σημαντική τη συνεργασία και καταγραφή των απόψεων των επιχειρηματιών - μελών του για το συγκεκριμένο θέμα και ευελπιστεί ότι η έρευνα θα αναδείξει τεκμηριωμένα την υφιστάμενη κατάσταση της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, αλλά και τις υποστηρικτικές δράσεις που αυτό, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, θα μπορούσε να πραγματοποιήσει.