\”Αγκάθι\” για τους νέους Αντιδημάρχους Χανίων φαίνεται ότι αποτελεί ο τομέας της καθαριότηταας.

Ο ένας Αντιδήμαρχος επικαλείται φόρτο εργασίας και αρνείται να τον αναλάβει, ο δε δεύτερος υποψήφιος… σφυρίζει αδιάφορα.

Ο πρώτος Αντιδήμαρχος, (έμπειρος γαρ) αποφεύγει να δημοσιοποιήσει την έριδα, δημιουργεί όμως ένα ιδιότυπο κλίμα πίεσης στον κύριο Σκουλάκη, ο οποίος στην παρούσα φάση, πριν δώσει μια αποφασιστική λύση, αξιολογεί την ευσυνειδησία και την εργατικότητα των στενών του συνεργατών.

Γ.Ουν.