Νέο πρόγραμμα προκηρύσσει ο εμπορικός σύλλογος Ρεθύμνου με θέμα :

«Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης» αφορά στην ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων μέσω της εκπόνησης και εφαρμογής Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων σε επίπεδο Νομού»

Το πρόγραμμα αφορά εμπόρους και εργαζομένους σε επιχειρήσεις μέχρι 49 άτομα, από όλο τον νομό, με χρόνο υλοποίησης έως 18 μήνες.

Η υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερόμενων επιτρέπεται μέχρι την Τρίτη 5 Απριλίου 2011