Οι νάρκες κατά προσωπικού εξακολουθούν να σκοτώνουν ή να ακρωτηριάζουν 4000 ανθρώπους κάθε χρόνο.

Τα Ηνωμένα Έθνη παρουσίασαν σήμερα το ολοκληρωμένο πρόγραμμά δράσης κατά των ναρκών για το 2011. Απευθύνεται σε 29 χώρες συνολικού ύψους 498 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 238 σχέδια δράσης κατά των ναρκών που συνοψίζονται σε 5 πυλώνες: εκκαθάριση και σήμανση των επικίνδυνων περιοχών, εκπαίδευση για τους κινδύνους, αρωγή των θυμάτων, καταστροφή των αποθηκευμένων ναρκών ξηράς και ευαισθητοποίηση για τις διεθνείς συμφωνίες που σχετίζονται με τις νάρκες και τα εκρηκτικά κατάλοιπα του πολέμου, συμπεριλαμβανομένων των πυρομαχικών διασποράς.

Φωτογραφία από Reuters

Η Διεθνής Κοινότητα υιοθέτησε το 1997 τη Σύμβαση Καταστροφής και Απαγόρευσης της Χρήσης, Εναποθήκευσης, Παραγωγής και Μεταφοράς Ναρκών κατά Προσωπικού (γνωστή και ως Συνθήκη της Οτάβα). Η Σύμβαση κατατέθηκε για υπογραφή στην Οτάβα στις 3 Δεκεμβρίου 1997 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου 1999.

Μέχρι τώρα 156 χώρες έχουν υπογράψει και επικυρώσει τη Σύμβαση. Η Πολωνία και τα Νησιά Marshall την έχουν υπογράψει (υπολείπεται η επικύρωση) ενώ τριάντα επτά χώρες δεν την έχουν υπογράψει ακόμη.

Η Ελλάδα την επικύρωσε στις 25 Σεπτεμβρίου 2003 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2004.
 EnviSecurity.com