Στην οικονομική κρίση, τον "Καλλικράτη" αλλά και στις κατευθυντήριες γραμμές για το πως θα κινηθεί ως βουλευτής πλέον του Πασοκ στα Χανιά, αναφέρθηκε το Σάββατο, κατά την διάρκεια Συνέντευξης Τύπου, η Λίτσα Κουρουπάκη.

Σύμφωνα με την κ. Κουρουπάκη:

"Σήμερα, διαμορφώνονται νέες συνθήκες και άλλοι όροι στη σχέση Πολιτείας-Πολίτη-Πολιτικής.Συνθήκες διαφάνειας, συνέπειας και αλληλοσεβασμού.

Γι’ αυτήν τη σχέση δεσμεύομαι να παλέψω, με καθαρές επιλογές και ειλικρινείς  προθέσεις, αναγνωρίζοντας την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου πολιτικού προτύπου.

 Ενός προτύπου, που θα χαρακτηρίζεται όχι μόνο από εντιμότητα, ειλικρίνεια και συνέπεια, αλλά  ταυτόχρονα και από ικανότητα και αποτελεσματικότητα, χαρακτηριστικά απαραίτητα για να αντιστραφεί το σημερινό κλίμα απαξίωσης των πολιτικών προσώπων και της πολιτικής γενικότερα.

Η κρίση που βιώνουμε, δεν είναι μόνο κρίση οικονομική.Είναι κρίση κοινωνική, αξιακή αλλά και θεσμική. 

Συγχρόνως όμως, μέσα από την κρίση αυτή, αναδεικνύονται και ευκαιρίες, όπως η μεγαλύτερη θεσμική μεταρρύθμιση στην αυτοδιοίκηση, ο Καλλικράτης, ο θεμέλιος λίθος της νέας Ελλάδας που χτίζουμε. Σήμερα, διαμορφώνονται νέες συνθήκες και άλλοι όροι στη σχέση Πολιτείας-Πολίτη-Πολιτικής.

 Συνθήκες διαφάνειας, συνέπειας και αλληλοσεβασμού. Γι’ αυτήν τη σχέση δεσμεύομαι να παλέψω, με καθαρές επιλογές και ειλικρινείς  προθέσεις, αναγνωρίζοντας την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου πολιτικού προτύπου."