Απέχουν απ’ όλες τις δημοπρασίες που θα γίνουν, το επόμενο διάστημα, τα μέλη του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Εργων, λόγω των οικονομικών οφειλών του κράτους που απειλεί τη βιωσιμότητα του κλάδου.

Στη γενική τους συνέλευση τόνισαν σειρά θεμάτων που έρχονται σε αντίθεση με την ομαλή λειτουργία των κατασκευαστικών εταιρειών όπως:

• την ακήρυχτη στάση πληρωμών του ελληνικού Δημοσίου προς τις εργοληπτικές επιχειρήσεις για τα εκτελεσμένα έργα, που οδηγεί πολλές από αυτές σε οικονομική κατάρρευση

• το συνεχές “ψαλίδισμα” του ΠΔΕ, με πρόφαση την μείωση των ελλειμμάτων, την ώρα που η χώρα έχει απόλυτη ανάγκη από “ενέσεις” αναπτυξιακού χαρακτήρα

• την καθυστέρηση του προγράμματος ΕΣΠΑ

• Την κατάργηση αναπτυξιακών προγραμμάτων που αφορούν κύρια την περιφέρεια όπως το “ΘΗΣΕΑΣ”

• την προωθούμενη νομοθετική παρέμβαση στο θεσμικό πλαίσιο παραγωγής των ΔΕ με σχέδιο νόμου που αντί να μάχεται την αδιαφάνεια και τη διαπλοκή την καλλιεργεί και την ενισχύει με νέες εστίες ανάπτυξης, που αντί να περιορίζει το τέρας της γραφειοκρατίας το γιγαντώνει ακόμη περισσότερο.

Στη  Γενική τους Συνέλευση τη Κυριακή, οι επαγγελματίες αποφάσισαν:

• Αποχή από όλες τις δημοπρασίες, τακτικές και επαναληπτικές, εντος και εκτός νομού μέχρι την ημέρα κατάθεσης και ψήφισης, ή απόσυρσης του νομοσχεδίου για το θεσμικό πλαίσιο

• Απόσυρση των εκπροσώπων - μελών του Συλλόγου από όλα τα Τεχνικά Συμβούλια και επιτροπές έργων μέχρι την ημέρα κατάθεσης και ψήφισης, ή απόσυρσης του νομοσχεδίου

• Συμβολική επίδοση υπομνήματος στα γραφεία της αποκεντρωμένης περιφερειακής Διοίκησης. Για την ημέρα και τις λεπτομέρειες υλοποίησης η Γ.Σ. εξουσιοδότησε το Δ.Σ. του Συλλόγου

• Παραχώρηση ενημερωτικής συνέντευξης Τύπου στα ΜΜΕ. Για την ημέρα και τις λεπτομέρειες υλοποίησης η ΓΣ εξουσιοδότησε το Δ.Σ. του Συλλόγου.

• Κάλεσμα των Συνδέσμων της Κρήτης αλλά και του περιφερειακού γραφείου Ηρακλείου του ΣΑΤΕ να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

• Κάλεσμα σε συμπαράσταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας /ΤΑΚ

• Κάλεσμα σε συμπαράσταση της ΕΜΔΥΔΑΣ και των λοιπών κλαδικών Συλλόγων των μηχανικών Ηρακλείου

Βασικά αιτήματα

Είναι η άμεση καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, η αύξηση του ΠΔΕ με πρόνοια σε μικρά έργα στην Περιφέρεια που θα τονώσουν την τοπική αγορά και θα δράσουν ανασχετικά στην ανεργία, η λήψη ανακουφιστικών φορολογικών μέτρων (ρύθμιση του ΦΠΑ μη εξοφληθέντων τιμολογίων, συμψηφισμός χρεών δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα), η ένταξη στο ΕΣΠΑ μικρών έργων στην Περιφέρεια και η απόσυρση του προτεινόμενου σχεδίου νόμου για το θεσμικό πλαίσιο, που προάγει την αδιαφάνεια και ενισχύει τη γραφειοκρατία στα δημόσια έργα.