Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Λευτέρης Αυγενάκης έφερε στη Βουλή το ζήτημα της «Βελτίωσης του Ν. 4014/2011 για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων» μέσω της Ερώτησης που κατέθεσε στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», κ. Ευάγγελο Λιβιεράτο.

Στην Ερώτησή του, ο Βουλευτής υπογραμμίζει ότι: «Ο Νόμος 4014/2011 δίνει τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να τακτοποιήσει τυχόν αυθαιρεσίες του ακινήτου (όταν αυτό έχει χτιστεί με οικοδομική άδεια) αλλά και κατασκευές στο σύνολό τους (όταν δεν έχει εκδοθεί για αυτές οικοδομική άδεια).

Ωστόσο, έχει αποδειχθεί κατά την εφαρμογή του ότι παρουσιάζει πολλές αδικίες και δυσκολίες, με αποτέλεσμα πολλοί ενδιαφερόμενοι να μην εντάσσονται τελικά στις ρυθμίσεις που τους παρέχει ο Νόμος για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων τους.

Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση (Α) υπάρχουν πολλές περιοχές, με πληθώρα αυθαιρέτων κτισμάτων, οι οποίες, έχουν ενταχθεί στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο πολλές δεκαετίες πριν, έχουν αρχίσει οι πολεοδομικές μελέτες αλλά ακόμα δεν έχουν εγκριθεί τελικά, γνωρίζοντας όμως, τους προτεινόμενους όρους δόμησης, αρτιότητες κλπ.

Σε όμορες από αυτές τις περιοχές, έχουν ήδη εγκριθεί τα Σχέδια Πόλεως, οπότε οι όποιες τακτοποιήσεις τώρα, γίνονται με 70% λιγότερο κόστος, διότι σε αυτές που στερούνται ακόμα την τελική έγκριση Σχεδίων Πόλεως, ο συντελεστής 2β είναι 1,7 π.χ. κτίσματα της ιδίας εποχής σε απόσταση ολίγων μέτρων έχουν 70% διαφορά προστίμου.

Στην περίπτωση αυτή είναι αναγκαίο να θεωρηθεί ο συντελεστής επιβάρυνσης 1,3 και όχι 1,7, δηλαδή επιβάρυνση της τάξης 30% και όχι 70%, για τις περιοχές που εκκρεμεί το Σχέδιο Πόλης. Στην δεύτερη περίπτωση (Β) η παλαιότητα των κτιρίων είναι ιδιαίτερα ανασταλτικός παράγοντας.

Για παράδειγμα, κτίσμα του 1983 - αν έχει δηλωθεί με τον Ν.1337, - ως πρώτη κατοικία 100 μ2 εντός Σχεδίου Πόλεως πληρώνει πρόστιμο 2016 ευρώ, αλλά ανάλογο ακριβώς κτίσμα του 1984 (δηλαδή μια χρονιά μετά) πληρώνει πρόστιμο 13.863 ευρώ, δηλαδή 533% περισσότερο».

Γι’ αυτούς τους λόγους, ο κ. Αυγενάκης πρότεινε: «1)Για κτίσματα περιόδου έως 1983 ο συντελεστής παραμένει 0.15, 2) Για κτίσματα της περιόδου 1984-1990 ο συντελεστής να είναι 0.50, 3) Για κτίσματα της περιόδου 1991-1997 ο συντελεστής να είναι 0.60, 4) Για κτίσματα της περιόδου 1998-2003 ο συντελεστής να είναι 0.70, 5) Για κτίσματα της περιόδου 2003-2008 ο συντελεστής να είναι 0.80, 6) Για κτίσματα της περιόδου 2009-2011 ο συντελεστής να είναι 0.90. Επιπροσθέτως, για αυθαίρετα κτίσματα μεγάλου εμβαδού όπως αυτά που κτίστηκαν μετά το 1983, τα πρόστιμα είναι μεγάλα (σε συνδυασμό με την μεγάλη τους επιφάνεια ) και πολλοί ιδιοκτήτες αδυνατούν να τα αποπληρώσουν.

Γι’ αυτό είναι χρήσιμο να εφαρμοστεί και σ’ αυτές τις περιπτώσεις επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής».

Κλείνοντας την Ερώτησή του ο Βουλευτής ζήτησε από τον Υπουργό να παρέμβει άμεσα και να τροποποιήσει τον Νόμο 4014/2011 περιλαμβάνοντας τις παραπάνω Νομοθετικές αλλαγές, έτσι ώστε και μεγαλύτερος αριθμός ενδιαφερόμενων να τακτοποιήσει τα αυθαίρετα κτίσματά του και το κράτος να εξοικονομήσει παράλληλα χρήματα, ενώ παράλληλα έχει προγραμματιστεί συνάντηση γι’ αυτό το ζήτημα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Σταύρο Καλαφάτη και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, κ. Σωκράτη Αλεξιάδη.

Την ερώτηση υπέγραψαν και οι Βουλευτές:

1)Ιορδάνης Τζαμτζής, Βουλευτής Πέλλας
2) Γιώργος Καρασμάνης, Βουλευτής Πέλλας
3) Θεόφιλος Λεονταρίδης, Βουλευτής Σερρών
4) Κώστας Κόλλιας, Βουλευτής Κορινθίας
5) Γεώργιος Κοντογιάννης, Βουλευτής Ηλείας
6) Σπυρίδων Ταλιαδούρος, Βουλευτής Καρδίτσας